Anders Skovgaard Agersnap

Fag: Historie og samfundsfag

Arbejdssted: Frederiksborg Gymnasium og HF

Alder: 36 år

Gymnasierne er stadig presset af et politisk effektiviseringspres, og det er vigtigt, vi står sammen i kampen for et godt og velfungerende gymnasium. Siden jeg på 1. semester engagerede mig i historisk fagudvalg på Aarhus Universitet, har jeg været fagligt og politisk engageret i en lang række foreninger og grupper. Jeg vil mene, jeg har en god forståelse for dynamikken i det politiske system, og det vil jeg meget gerne sætte i spil til gavn for GL.

 Arbejdsforhold

Det centrale for en fagforening må til alle tider være at sikre de bedst mulige arbejdsforhold for dens medlemmer. Med de mange forskelligartede opgaver vi som lærere skal løfte, er det vigtigt at sikre tydelighed om opgavernes indhold, så vi meningsfuldt kan lave aftale om vores arbejdsopgaver.

Rygraden i GL er vores tillidsrepræsentanter, og det er vigtigt, vi fra hovedbestyrelsens side sikrer gode betingelser for, at de kan tage de lokale kampe i samarbejde med de øvrige lærere.

 Sammenhold og engagement i GL

Vores system med at stille op på forskellige kandidatlister kan medføre unødig søgen efter forskelligheder os medlemmer imellem. Grundlæggende mener jeg, vi bør kunne stå sammen omkring alle centrale sager, og det er vigtigt, vi som hovedbestyrelse hele tiden har det for øje. En hovedbestyrelse, der står stærkt sammen, vil åbenlyst kunne sikre de bedste resultater for vores medlemmer. Jeg vil arbejde for et stærkt sammenhold i hovedbestyrelsen.

 Den grønne omstilling

Landets gymnasier har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Flere steder er arbejdet med at løfte denne vigtige dagsorden ind i gymnasiet i gang, og jeg mener, det er oplagt, at GL bliver mere aktive her. Jeg har gennem flere år kæmpet for den grønne omstilling og sidder også i mit gymnasiums grønne råd, der med bred repræsentation arbejder for at forankre den grønne dannelse i skolens praksis. Udover at sikre driften gøres så grøn som muligt, er der mange muligheder for at indarbejde klima og natur i skolens undervisning og aktiviteter i bred forstand.