Jane Bjerre Siebken

Alder: 56

Skole: Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, HHX

Stop mudderkastningen på det erhvervsgymnasiale område
– STÅ SAMMEN

Det er uskønt at følge de voldsomme ”liste-skænderier” i medierne. I HB repræsenterer vi ALLE gymnasielærere, og listerne må ikke splitte GL og så tvivl om den solidaritet og det fællesskab – det er afgørende, hvis vores fagforening skal stå stærkt i forhandlingerne i AC – alene kan erhvervsgymnasierne intet opnå.

 GL VIL erhvervsgymnasierne. Jeg har været involveret i en omstrukturering i GL, der nu sikrer erhvervsgymnasierne langt større lydhørhed og forståelse for vores situation. Vi skal lykkes gennem konstruktivt samarbejde mellem alle gymnasieformer og kæmpe for bedre vilkår for alle! Jeg har stærkt fokus på at løfte de særlige udfordringer på Erhvervsgymnasierne – men IKKE på bekostning af andre skoleformers vilkår. Skal det lykkes, skal GL stå stærkt, og gymnasierne skal ville hinanden og stå sammen. 

Respekt for akademikere på erhvervsgymnasierne 

Lokallønnen på erhvervsgymnasierne matcher ikke akademikere i staten eller på STX – det er uacceptabelt. Argumenterne er urimelige, og det skal ændres. Det er ignorant, respektløst og ufint – måske skal vi hænge skoler med en samlet lokallønsprocent på under 5% ”til tørre” på nettet?  

”Svendborgmodellen” giver resultater 

Vi skal i arbejdstøjet lokalt! Når fakta kommer frem, bliver ledelsen mere medgørlig, og skal der forhandles, skal hele lærerstaben stå bag tillidsmanden. Jeg kalder det ”Svendborgmodellen” – det er åbenhed og tal på bordet – og det virker. Svendborg HHX var de første, der fik fuld gennemsigtighed i arbejdsplanerne. Det skal vi fokusere meget mere på. Det kommer alle gymnasielærere til gavn!   

Solid erfaring med GL’s arbejde på erhvervsgymnasierne

Jeg har været TR gennem svære år i Svendborg, medlem af Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier (GL centralt), medlem af GL’s arbejdspladsudvalg (APU), lokalt bestyrelsesmedlem, medlem af Bestyrelsesforeningens Bestyrelse for Erhvervsgymnasierne. Jeg kender værdien af at løfte i fællesskab!