Jeppe Kragelund

 

Af Jeppe Kragelund

 

Lars Løkke (Åbningstale oktober 2015):
“Danmark er mulighedernes land. Det skal det også være for de næste generationer. Og hovedvejen til gode muligheder går gennem gode uddannelser til alle unge.”

Åbningstale Løkke

Lars Løkke i sit finanslovsforslag:
Nedskæringsplan for uddannelse:
2016: 2%
2017: 2%
2018: 2%
2019: 2%

Lars Løkke med forligspartierne bag erhvervsskolereform:
VUC nedskæres med 215 mill. kr.
STX nedskæres med 240 mill. kr.

Ja du læste rigtigt… 
VUC-kursister og STX-elever rammes dobbelt!!!

Først gennem uddannelser generelt: 4 x 2% og oven i det gennem omprioriteringer svarende til 3,4% for stx.

Vi tager lige starten igen:
Lars Løkke: “Danmark er mulighedernes land. Det skal det også være for de næste generationer. Og hovedvejen til gode muligheder går gennem gode uddannelser til alle unge.”

Løkke du er ved at fjerne en hjørnesten…..

Uddannelse en hjørnesten