Kære alle – velkommen til!

(tilmeldning nederst)

Vel mødt til Liste 3’s formøde.

Liste 3 inviterer som hvert år til formøde forud for repræsentantskabsmødet

Mødet finder sted søndag den 19. november 2024 i Falkonér Centret/GL-Vesterbrogade

Mødet finder sted fra kl. ca. 17.30 til ca. 20.00 (OBS for ændringer)

Vi sørger for en snack og lidt at drikke til selve mødet.

Bagefter spiser vi middag på en lækker nærliggende restaurant.

Dagsorden – foreløbig
 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
 2. Mød Stine og Bodil-Marie
 3. Orientering og drøftelse af interne og eksterne politiske forhold med relation til Liste 3.
 4. Drøftelse af repræsentantskabsmødets dagsorden og andre GL-relevante dagsordner. Hør nærmere på selve mødet.
 5. Eventuelt

Vi anbefaler, at du deltager i et af formøderne, da det er en god mulighed for at forberede sig til selve repræsentantskabsmødet. Her kan man få en uddybning af punkterne, få svar på spørgsmål/uklarheder og deltage i den forberedende debat.

Vi glæder os meget til en god debat!

TILMELDING

  Mange hilsner
  fra LISTE 3’s HB-medlemmer

  Stine Wolff, Bodil-Marie Gade, Peter Hall og Anders Frikke