Kære alle – velkommen til Liste 3’s formøde på Falkoner 2023

Liste 3 inviterer som hvert år interesserede tillidsrepræsentanter til formøde forud for repræsentantskabsmødet

Mødet finder sted søndag den 19. november 2023 i Falkonér Centret

Mødet finder sted fra kl. ca. 17.30 til ca. 20.00 (OBS. for ændringer)

Vi sørger for en snack og lidt at drikke til selve mødet.

 

Bagefter spiser vi middag på en lækker nærliggende restaurant

– i år bliver det Madklubben på Frederiksberg, så glæd jer til det!

Overordnet og foreløbig dagsorden:
  1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
  2. Orientering og drøftelse af interne og eksterne politiske forhold med relation til Liste 3.
  3. Drøftelse af repræsentantskabsmødets dagsorden og andre GL-relevante dagsordner. Hør nærmere på selve mødet.
  4. Eventuelt

Vi anbefaler, at du deltager i et af formøderne, da det er en god mulighed for at forberede sig til selve repræsentantskabsmødet. Her kan man få en uddybning af punkterne, få svar på spørgsmål/uklarheder og deltage i den forberedende debat.

Vi glæder os meget til et godt møde!

TILMELDING

    Mange hilsner
    fra LISTE 3’s HB-medlemmer

    Stine Wolff, Bodil-Marie Gade, Peter Hall og Anders Frikke