Kære alle – velkommen til!

Liste 3 inviterer til formøde forud for det ordinære repræsentantskabsmøde (mandag den 23. november 2020).

Søndag den 22. november 2020

Kl. 20 – 21

Mødet er virtuelt – efter tilmelding vil du få tilsendt et link med mødeinformationer.

Dagsorden
  1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
  2. Orientering og drøftelse af interne og eksterne politiske forhold med relation til Liste 3.
  3. Drøftelse af repræsentantskabsmødets dagsorden og andre GL-relevante dagsordner i tiden
  4. Eventuelt

 

Vi anbefaler, at du deltager i et af formøderne, da det er en god mulighed for at forberede sig til selve repræsentantskabsmødet. Her kan man få en uddybning af punkterne, få svar på spørgsmål/uklarheder og deltage i den forberedende debat. Vi glæder os meget til en dog debat!

Desværre vil der hverken være fysisk debat, samvær eller middag – men traditionen er ikke glemt. I en post-corona-æra, skal vi selvfølgelig mødes igen.

Vi håber, at vi alle vil kunne skåle og hygge lidt (bare bag skærmen), som vi plejer til formøderne.

TILMELDING

Mange hilsner
fra LISTE 3’s HB-medlemmer

Burkhard Sievers, Peter Hall og Anders Frikke