OBS:

Formødet inden repræsentantskabsmødet i november er overstået, men vi ser frem til et nyt formøde inden det næste repræsentantskabsmøde. Vi havde planlagt et mødet i august, men pt. er det uklart, hvornår der bliver et møde på grund af Corona-situationen. 

Kære alle – velkommen til!

Liste 3 inviterer til formøde forud for det ordinære repræsentantskabsmøde (mandag den 25. november til tirsdag den 26. november 2019).

Søndag den 24. november 2019

Kl. 17.00 – 19.00

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Vesterbrogade 16, 1620 København V

i mødesalen på 1. sal

Dagsorden
  1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
  2. Orientering og drøftelse af interne og eksterne politiske forhold med relation til Liste 3.
  3. Drøftelse af repræsentantskabsmødets dagsorden
  4. Eventuelt

… og så en velfortjent middag på en nærliggende restaurant.

Vi anbefaler, at du deltager i et af formøderne, da det er en god mulighed for at forberede sig til selve repræsentantskabsmødet under uformelle rammer. Kom og få en uddybning af punkterne, få svar på spørgsmål/uklarheder og deltag i den forberedende debat. Vi glæder os meget til at se dig!

TILMELDING

Mange hilsner
fra LISTE 3’s HB-medlemmer

Burkhard Sievers, Johan Jakobsen, Peter Hall og Anders Frikke