Jane Bjerre Siebken

Skulder ved skulder

TR-arbejdet er en stadig kamp for en velfungerende og spændende arbejdsplads med respekt for de interesser, der er i spil. De seneste år med reformer, omprioriteringsbidrag, små årgange m.m. er kampen for at opretholde gode arbejdspladser på ordentlige vilkår blevet skærpet. Det er en kamp, vi alle må deltage i, og skal den lykkes, skal det være en problemfokuseret kamp, hvor vi alle står skulder ved skulder.

Vi skal kunne se en fremtid

Vi oplever stigende arbejdskrav, skæv arbejdsbelastning og lille udsigt til lønstigninger, antallet af stress-relaterede sygdomme stiger, og der er stadig ikke fundet en ”ordentlig” løsning på de udfordringer OK13 har skabt på lærerværelserne. Derfor er det meget vigtigt at STX, HHX, HTX, HF, EUX og VUC står sammen om fælles krav, så vi kan håndtere forandringerne konstruktivt og forme en gymnasieskole, vi alle kan se en fremtid i.

Samarbejde er nøglen

Min interesse for hovedbestyrelsesarbejde stammer fra spændende og udfordrende år som tillidsrepræsentant og medlem af Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier i GL.

Jeg har desuden mange års erfaring fra undervisning og koordineringsarbejde på teknisk skole, erhvervsskole og fusionsskole. Jeg arbejder på HHX, men er selv STX’er. Jeg censurerer EUX-opgaver og har arbejdskolleger på VUC. Min force er samarbejde, og jeg vil kæmpe for, at vi i fællesskab får sikret gode arbejdsvilkår med fair og lige betingelser.

Mine bestyrelsesaktiviteter på egen skole og i GL’s Områdebestyrelse har givet mig et stort indblik i skolernes udfordringer. På baggrund af medlemsundersøgelser sidste år og forhandlingsresultatet ved OK 18, er der sat solide milepæle for den kommende hovedbestyrelses arbejde.

Jeg er klar til at trække i arbejdstøjet.