Jannie Lene Wilsted 

Fag: TR, samfundsfag, dansk, idræt

Arbejdssted: Svendborg Gymnasium

Alder: 62

TR på Fyn – til kamp for GL og Gymnasielærerne

Mit TR-arbejde på Fyn er udgangspunktet for at stille op til hovedbestyrelsen for LISTE 3. Jeg har gennem mit virke i GL’s Fyn-netværk og som TR på Svendborg Gymnasium gennem en lang årrække oplevet, hvordan vi i GL via et stærkt, lokalt samarbejde har kunnet gøre en forskel for gymnasielærerne på Fyn. Jeg har også oplevet, hvordan min fagforening fra centralt hold har gjort, hvad de kunne for at støtte os i dette arbejde. Jeg vil kæmpe for, at dette arbejde fortsætter og udbygges. 

Vi skal kæmpe for indflydelsen

Jeg vil arbejde for, at gymnasielærernes indflydelse styrkes gennem dialog og samarbejde – lokalt og centralt. 

Jeg mener, at GL, lederforeninger og ikke mindst ministerium burde have samme mål: Kvalitet i uddannelserne. Men det virker desværre langtfra altid sådan. Vi skal derfor dyrke samarbejdet så langt, vi kan, men vi skal også som fagforening kontant og resolut sige fra, hvis vores forhandlingsmodpart ikke ønsker samarbejdet og dialogen. 

Mine overordnede politiske fokuspunkter er derfor:

  • Kræve at undervisningsmidler går ubeskåret til undervisning – og ikke til nye over-smarte byggerier eller “hurra-koncepter”.
  • Bevare og udbygge mulighederne for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. 
  • Bevare aftaleretten på løn.
  • Skabe tillid og tryghed omkring aflønning fx i forbindelse med håndtering af merarbejde og samtaler om opgaveporteføljer.
  • Kortlægge skolernes professionelle kapital som grundlag for en kvalificeret debat om, hvordan kvalitet bedst opnås, samt hvordan ressourcer skal prioriteres.
  • En styrkelse af det lokale netværksarbejde for GL’s tillidsrepræsentanter. Netværksarbejdet og GL’s TR’er er rygraden i GL og grundlaget for, at vi kan opnå resultater ude på skolerne. 

Jeg anbefaler, at du stemmer på Liste 3 til Hovedbestyrelsesvalget!