Stine Gørup Sørensen

Jeg stiller op for LISTE 3 til GL’s hovedbestyrelse for den kommende periode. Jeg repræsenterede i skoleåret 2017/18 IFA (GL’s stående udvalg for ikke-fastansatte) i hovedbestyrelsen, så jeg kender til arbejdet.

Jeg vil også fremadrettet kæmpe for større sikkerhed i ansættelser og styrke fokus på vikarernes rettigheder. Trods urimelige besparelser, der skyller ind over sektoren i disse år, er det vigtigt, at vi kæmper for at sikre og støtte de næste generationer af gymnasielærere. Kampen for de ikke-fastansattes adgang til efteruddannelse – fagligt som pædagogisk – er en vigtig opgave for den kommende hovedbestyrelse.

Samarbejde og åbenhed

Helt centralt for et givende arbejdsmiljø til gavn for alle på den enkelte skole er åbenhed og samarbejde. Til styrkelse af den gensidige tillid og arbejdsglæde skal der sikres åbenhed, dialog og mulighed for indflydelse i planlægning og fordeling af arbejdsopgaver på skolerne.

På samme vis er det vigtigt, at der er et godt samarbejde og gensidig tillid mellem TR og ledelsen på den enkelte skole, da det har positiv afsmittende effekt på hele organisationen.

Sammenhold

Forårets overenskomstforhandlinger viste utvetydigt effekten af et stærkt sammenhold mellem fagforeningerne på det offentlige område, for netop sammenholdet gjorde det muligt at løfte i flok på forbilledlig vis, der samtidig havde positiv indflydelse på resultatet. Det er vigtigt, at vi i perioden frem til OK21 følger implementeringen og resultaterne af OK18,  samtidig med vi styrker samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere i fagbevægelsen.

Min opfordring til jer: Stem på LISTE 3