Thomas Lyngman 

TR Slagelse Gymnasium.

66 år

Fag: Filosofi, Historie, Religion 

Erfaren TR i Hovedbestyrelsen

Når jeg efter mange år som TR på Slagelse Gymnasium kandiderer til hovedbestyrelsen, er det fordi de vigtigste opgaver for en fagforening naturligvis er medlemmernes løn- og arbejdsvilkår! Og at arbejdsvilkårene fortsat fortjener at have absolut første prioritet. 

Jeg stiller op for Liste 3, der for mig står som garant for, at GL handler som en samlet og slagkraftig fagforening, hvor vi går efter konkrete resultater. 

OK21 gav for første gang i mange år nogle små forbedringer på arbejdstiden. Ikke mindst takket være vores AC-forhandlingsfællesskab! Det første handlede om ’bløde’ krav i forhold til OK13 – om åbenhed og transparens og om at modvirke skæv arbejdsbelastning. Og det andet var en fritvalgsordning med mulighed for at få to seniordage fra 62 år og frem – altså et ’hårdt’ arbejdstidskrav! Små skridt på vejen – men vi mangler naturligvis rigtigt meget for at være i mål! 

Jeg vil arbejde for, at GL og vores AC-fællesskab kæmper for:

  • At der på alle skoler sker en implementering af de nye arbejdstidsbestemmelser, der sikrer, at vi lærere ikke går ned med stress eller er nødt til at gå på deltid (af de forkerte grunde). 
  • At vi i samarbejde med AC får rejst ’hårde’ arbejdstidskrav som f.eks. flere seniordage, flere omsorgsdage og en ekstra ferieuge. Som vi så med seniordagene ved OK21, er sådanne krav faktisk realistiske. 
  • At vi får en ændring af gymnasiebekendtgørelsen, hvor grundforløbet og alle former for overflødigt og contra-produktivt lærerarbejde afskaffes. Dette kræver et solidt stykke politisk lobbyarbejde. 
  • Der bør være ret til nedsat tid på f.eks. op til 20 % for lærere over 60 og lærere med mindre børn. Disse lærere har gode selvstændige grunde til at ønske at gå ned i tid. Selvom der er senior- og omsorgsdage, og vi får rettet op på OK13.

GL skal m.a.o. både lokalt og centralt kæmpe for, at forringelser på arbejdstiden afløses af hårdt tiltrængte forbedringer for medlemmerne.