Afskaf NV og skab plads til en stærkt tiltrængt styrkelse af naturvidenskaben i gymnasiet

Af: Eik Rødgaard Andreasen, underviser i biologi og historie på Christianshavns Gymnasium, TR, GL-netværksbestyrer og medlem af GL’s arbejdspladsudvalg.
Kandidat til hovedbestyrelsesvalget for Liste 3.

Valget til GL’s Hovedbestyrelse er kommet godt i gang, og der har allerede været mange interessante debatter på de sociale medier og i Gymnasieskolen. Desværre har naturvidenskaben stået lidt i skyggen i denne sammenhæng. Måske er det ikke så mærkeligt, da der faktisk ikke rigtigt er profilerede kandidater med naturvidenskabelige fag opstillet til hovedbestyrelsesvalget (udover mig selv i parentes bemærket). Nu skal dette selvfølgelig ikke lyde som en lang omgang selvprofilering, men jeg synes faktisk, at det er et stort problem, at der er så få kandidater med naturvidenskab, der stiller op som kandidater til valget. På samme måde som vi skal sikre en kønsmæssig balance i Hovedbestyrelsen, er det også vigtigt, at de centrale fakulteter er repræsenteret. Tidligere har eksempelvis Jeppe Kragelund og Nikolaj Melander holdt den naturvidenskabelige fane højt i hovedbestyrelsen, men de stiller ikke op til valg denne gang.
GL’s Hovedbestyrelse har gjort en stor og berettiget indsats for de pressede sprogfag i den seneste år, og på samme vis mener jeg, at vi skal have langt mere fokus på naturvidenskaben – eller STEM-fagene – som på linje med sprogfagene ofte lever en lidt tumultarisk tilværelse på en del skoler. Det er ganske enkelt en paradoksal og strukturel udfordring, at det netop er sproglige studieretninger, der ikke tilskynder til at løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.
Siden 2005 har vi haft almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV) knyttet til grundforløbet. Karaktererne fra disse fag er medtællende på eksamensbeviset og prøven i naturvidenskabeligt grundforløb er den første eksamen eleverne møder. Det er min erfaring, at netop det har en stor betydning for oplevelsen af naturvidenskab i gymnasiet. Eleverne synes, at det er sværere end det faktisk er, og dermed mister vi faktisk elever på de naturvidenskabelige studieretninger som følge af grundforløbet. Det er et kæmpe problem.
Jeg vil kæmpe for, at vi i GL får nedsat en arbejdsgruppe eller ”tænketank” med vigtige aktører politisk og fra arbejdsmarkedet, der skal granske, hvordan vi sikrer, at de naturvidenskabelige fag bliver tænkt grundigt med i en kommende og meget tiltrængt revision af 2017-gymnasiereformen.
Det vil gå for vidt her at gå ind i mange detaljer om reformjusteringer, men helt konkret, vil jeg kæmpe for, at vi i GL som det første spiller ind med en stærk markering i forhold til det (på de fleste lærerværelser) forhadte grundforløb.
Det kan jo være meget nemt at mene, at grundforløbet bare skal afskaffes, men hvordan sikrer vi, at det, der kommer i stedet, løser de problemer, vi gerne vil løse?
Mit forslag er i første omgang, at vi indfører et obligatorisk 4. naturvidenskabeligt fag, der erstatter naturvidenskabeligt grundforløb (NV).
Ved at afskaffe grundforløbet oplever eleverne ikke at starte to gange i en ny klasse inden for kort tid, og vi skal ikke glemme, at lærerne også har et kæmpe arbejde med at socialisere nye klasser mere end en gang hvert efterår. Dette problem skal i mine øjne løses ved at lade eleverne starte i deres studieretning fra august.
Mit forslag skal ikke ses som, at naturvidenskaben bare vil lukke sig om sig selv ude på skolerne, snarere tværtimod, da det vil give rum til flerfagligt samarbejde omkring væsentlige naturvidenskabelige problemstillinger i samfundet.

Indlægget er også udkommet i Gymnasieskolen d. 14/3-2022: https://gymnasieskolen.dk/afskaf-nv-og-skab-plads-til-en-staerkt-tiltraengt-styrkelse-af-naturvidenskaben-i-gymnasiet