Christian Mortensen

Samfundsfag, historie og erhvervsøkonomi, TR

Risskov Gymnasium

33 år

GL skal være der hvor det gør en forskel for medlemmerne

I Aarhus og København har Regionerne spillet en central rolle i forhold til elevfordeling og kapacitetsfastsættelse. I Aarhus har det mildest talt ikke været et kønt forløb. Rektorerne har drukket kaffe med de regionale politikere og skrevet høringssvar. DGS har fået en elev med i fordelingsudvalgene. Her har GL simpelthen sovet i timen. Der er ingen som har talt lærernes sag. Det SKAL GL – også når det er svært. GL skal være på mærkerne og klar når den nye elevfordelingsmodel flyttes fra UVM til Regionerne efter den 3-årige implementeringsperiode.

 GL skal arbejde for at inddæmme selvejet

Internt i GL diskuteres det fra tid til anden om gymnasierne er bedre tjent med at være under regionerne eller kommunerne. Jeg tror sådan set ikke, at vi skal ønske os nogle af delene – det bliver ikke nemt at kæmpe med sygehuse og børnehaver om midlerne og opmærksomhed. Det er faktisk også OK at være selvejende institutioner, så længe der er hånd i hanke med ledelsernes udfoldelsesmuligheder. Kapacitetsstyringsmodellen er et skridt på vejen mod at inddæmme selvejet via politisk styring af elevfordeling og kapacitet. Såfremt det lykkedes at afmontere konkurrencesituationen mellem gymnasierne, er det faktisk en god ide at lærerne på har stor medbestemmelse i forhold til deres skoles udviklingsmuligheder.

 GL skal arbejde for at sikre attraktive lønvilkår for gymnasielærere i fremtiden

I en svær tid, hvor der er færre ressourcer og færre elever kan det være fristende at være lidt tilbageholdende med lønkrav og måske er man allerede gået kollektivt ned i tid for at redde kollegers arbejde. Det er helt forståeligt, men på Gl´s politiske niveau skal blikket være løftet mod, at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasielærer i forhold til den samlede ”lønpakke”. Det er helt afgørende for at have en stærk forhandlingsposition i fremtiden at jobbet ikke mister prestige ved at blive et lavtlønsområde inden for akademisk arbejde.