Kære alle – velkommen til!

I efteråret 2021 vil der være formøde til repræsentantskabsmødet igen, men vi kender endnu ikke dato og tidspunkt

– følg med her:

 

Liste 3 inviterer til formøde forud for repræsentantskabsmødet

Mødet finder sted tirsdag XX

Dagsorden
  1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
  2. Orientering og drøftelse af interne og eksterne politiske forhold med relation til Liste 3.
  3. Drøftelse af repræsentantskabsmødets dagsorden og andre GL-relevante dagsordner i tiden – denne gang med særligt fokus på OK21-forhandlingen.
  4. Eventuelt

 

Vi anbefaler, at du deltager i et af formøderne, da det er en god mulighed for at forberede sig til selve repræsentantskabsmødet. Her kan man få en uddybning af punkterne, få svar på spørgsmål/uklarheder og deltage i den forberedende debat. Vi glæder os meget til en god debat!

 

TILMELDING

Mange hilsner
fra LISTE 3’s HB-medlemmer

Burkhard Sievers, Peter Hall og Anders Frikke