Peter Friis

​​Fag: Historie, dansk og TR

Arbejdssted: VUC Roskilde

Alder: 63

Er du kritisk over for folketinget og skiftende regeringers indstilling til VUC’s rolle i det danske uddannelsessystem?

Oplever du fyringsrunder og lukning af små afdelinger?

Stem på mig.

Jeg har været ansat på VUC Roskilde i 25 år – hvoraf de sidste 10 år som TR. Jeg har været med i SU alle årene som TR, og jeg har været med i skolens bestyrelse. Desuden er jeg formand for GL’s Stående udvalg for HF og VUC. 

Med den baggrund har jeg en betydelig indsigt i gymnasiesektoren bredt og dagligdagen på VUC, med de problemer vi ofte står over for her. Vi har stadig store problemer med besparelser og arbejdsintensivering på VUC’erne. Udbredt skæv arbejdsbelastning hen over skoleåret. Øget sygefravær og stress.

I det hele taget ser situationen for VUC’erne landet over ikke lovende ud med de gode samfundsøkonomiske konjunkturer og deraf følgende høj beskæftigelse samt fokus på erhvervsuddannelserne. Men vores eksistensberettigelse er indlysende. Allerede nu mangler der personale i mange sektorer. VUC er oplagt som leverandør til fx velfærdsuddannelserne. At næsten 45.000 unge står uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet er også noget, VUC kan hjælpe med (Børne- og undervisningsministeriet Uddannelsesstatistik 2020).

Derfor vil jeg arbejde for, at VUC som institution vil få bedre økonomiske muligheder i fremtiden med det kæmpe bidrag til den sociale mobilitet, som vi har leveret i så mange årtier.