Peter Friis

VUC under forandring

Jeg hedder Peter Friis. Jeg har været ansat på VUC Roskilde i 25 år heraf de sidste 8 år som TR. Jeg repræsenterer HF-lærerne i SU/MIO og har været med i bestyrelsen alle årene. Desuden er jeg formand for GL’s stående udvalg for HF og VUC og med i Lokaludvalget og Uddannelsesudvalget i GL.

Med den baggrund har jeg en enorm indsigt i gymnasiesektoren bredt og dagligdagen på VUC med de problemer, vi ofte kæmper med her.

De områder, jeg særligt vil fokusere på, er:

  • Nedskæringer
  • Arbejdsintensiveringen på VUC’erne.
  • Udbredt skæv arbejdsbelastning hen over skoleåret.
  • Øget sygefravær og stress.
  • Transparens og retfærdighed i opgavefordelingen.

På VUC’erne er det i øjeblikket især etableringen af FGU-institutionen, der fylder rigtig meget. Selvom det i denne proces især er UFF repræsentanter, der er involveret, er det vigtigt her at følge udspaltningsprocessen. Alle VUC’er vil få mindre aktivitet og dermed en dårligere økonomi, hvilket også har betydning for HF-uddannelserne. Færre kursister gør det sværere for de mindre afdelinger at få balance i regnskabet.

Også ændringer i arbejdsmiljøet har betydning for HF. De fleste, der arbejder på VUC har kolleger på AVU, FVU eller OBU. Deres spekulationer over hvem, der skal virksomhedsoverdrages, hvortil, til hvad og med hvem, påvirker hele skolen.

I det hele taget ser fremtiden problematisk ud på mange VUC’er. Vi skal fortsat kæmpe mod besparelser og for at opretholde kvaliteten i undervisningen. Jeg vil arbejde for, at VUC som institution også i fremtiden vil kunne give det kæmpe bidrag til den sociale mobilitet, som vi stolt har leveret i så mange år.

Hvis du er ansat på et VUC, så stem personligt på mig.

Mange hilsner Peter Friis, LISTE 3