Bodil-Marie Gade

Ansættelsessted: Horsens Gymnasium & HF

Fag: Dansk, fransk og retorik

Alder: 46

Jeg hedder Bodil-Marie Gade og har været gymnasielærer siden 2005. Jeg har derudover undervisningserfaring fra efterskole og universitet, hvilket har givet indblik i overgangene til og fra gymnasiet. Pt. sidder jeg i Undervisningsudvalget på min skole, hvor jeg tidligere har siddet i SU og været PR-formand. De seneste 5 år har jeg desuden være formand for Retoriklærerforeningen. Til sommer afslutter jeg en master i gymnasiepædagogik. 

Jeg er utrolig glad for mit arbejde som gymnasielærer, men oplever også en række udfordringer i sektoren, hvilket har øget min interesse for det fagforeningspolitiske arbejde. Derfor stiller jeg med stor begejstring op for LISTE 3, der repræsenterer den helt rigtige blanding af kampgejst, fokus på udvikling og vilje til dialog. 

Mine mærkesager:

Transparens og rimelighed i fordelingen af arbejdsopgaver

Vi skal sikre en bedre planlægning og større transparens i fordelingen af arbejdsopgaver samt sikre mod en for skæv arbejdsbelastning; Væk med uigennemskuelige puljer, der alt for nemt kan dække over arbejdsopgaver, der ikke er aftalt fra årets begyndelse. 

Afskaffelse af det nuværende grundforløb

Grundforløbet i sin nuværende form skal afskaffes, da det er alt for ressourcekrævende for både elever og lærere. Det nuværende grundforløb giver mange lærere en urimeligt skæv arbejdsbelastning, og for eleverne koster det mange kræfter at etablere sig socialt og fagligt for kun få måneder senere at skulle bryde op og begynde forfra i nye klasser. Det skal vi kunne finde en bedre løsning på. 

En grønnere gymnasiesektor

GL og de gymnasiale uddannelser skal spille en central rolle ift. den grønne omstilling af vores samfund. Deri ligger der bl.a. et stort almendannende potentiale. 

En uafhængig fagforening

GL skal være en fagforening for alle og altid hævde sin partipolitiske uafhængighed. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores integritet og være en stærk forhandlingspart – også når de politiske vinde skifter på Christiansborg. 

Læs meget mere her