Anders Frikke

Fag: Historie og dansk
Arbejdssted: Middelfart Gymnasium og hf
Alder: 38

Stop nedskæringerne

Stolthed, faglighed og engagement præger mit virke som gymnasielærer og mit arbejde i GL. Jeg brænder for mine fag og for mine elever, og jeg brænder for at gøre en forskel for vores sektor. Vi gør en kæmpe indsats som gymnasielærere – en indsats vi skal turde være stolte af, men nedskæringer, fyringer og stress truer vores job. De altødelæggende nedskæringer på uddannelsesområdet skal stoppes NU.

I vores GL-TR-netværk oplevede jeg styrken ved at kæmpe sammen, og jeg genoplevede fællesskabets kraft foran “Forligsen” under OK18-forhandlingen. Vi ER stærkere sammen! Lad os udbygge sammenholdet frem mod OK21.

Stress

I mit arbejde i GL’s Arbejdspladsudvalg over de sidste tre år, har temaet stress har været et centralt omdrejningspunkt. Stress skal på dagsordenen, da det er et stigende problem i vores sektor. Skåltalerne må høre op. Nu skal der handling til, før flere rammes. Vi skal bygge stærke fællesskaber, men også stå klar som fagforening med hurtig og effektiv hjælp, når det brænder på for den enkelte.

Professionsidentiteten udhules

Almendannelsen og lærernes professionelle identitet er presset. Tåbelige ”teaching to the test”- og koncepttilgange vinder indpas. GL skal være en klar stemme i kampen mod en forsimplet måle- og veje-kultur.

Dyrk samarbejdet med AC

GL skal opdyrke sin pragmatiske rolle, hvor vi sidder med i maskinrummet. Vi skal styrke vores koordinering og samarbejde med AC –i kraft af fællesskabet opnår vi holdbare resultater, når overenskomsterne skal i hus.

Reformér de interne strukturer

Vi skal i GL turde se indad. Interne listekampe skal stoppes, så kræfterne kan koncentreres mod egentlige problemer og virkelige modstandere.

Samtidig skal GL arbejde mere decentralt. Vores fagforening skal møde dig, hvor du er!