Liste 3 - GymnasieLærerne's historie 

Liste 3 har været en bærende Liste i GL-politik gennem snart 40 år. Vi har altid været der, hvor magten og resultaterne er, og det har præget vores kandidater og vores politik. Vi har altid repræsenteret alle skoleformer i GL, og det er måske også derfor, at vi bruger kaldenavnet GymnasieLærerne - det navn vores fagforening i vores øjne burde hedde i stedet for det meget mindre mundrette Gymnasieskolernes Lærerforening. Når vi en dag i Hovedbestyrelsen bliver enige om at lade GL skifte navn, viger vi på Liste 3 hellere end gerne pladsen.

Hvad står Liste 3 for?

  1. Vi vil skabe gode gymnasiale uddannelser, fordi GL’s medlemmer trives bedst i et miljø, der giver mulighed for at levere et kvalitetsprodukt
  2. Vi arbejder benhårdt for gode løn – og arbejdsforhold, så det er attraktivt at være gymnasielærer. En god løn og tilstrækkelig tid til forberedelse er kernepunkter.
  3. Vi satser på dygtige tillidsrepræsentanter, der er gode til at varetage medlemmernes interesser via konstruktive, ihærdige og kritiske forhandlinger med ledelsen.
  4. Vi anerkender, at vi lever i en politisk verden, hvor andre interessenter gør deres indflydelse gældende.
  5. Det betyder omvendt også, at vi blander os i forhold, der har et bredere perspektiv end klassisk fagforeningspolitik. Vi har ikke kun en mening om finansloven og gymnasielærernes overenskomst, men også for eksempel om uddannelsespolitik, pædagogik og dannelse samt herunder hvordan vi i gymnasiesektoren kan bidrage meningsfuldt i arbejdet med klimakrisen og grøn omstilling.
  6. Vi er en del af fagbevægelsen en del af det akademiske arbejdsmarked og med et akademisk lønniveau, så vi ser Akademikerne (det tidligere AC) som naturlig organisation for vores interessevaretagelse. At være en del af denne større helhed er ganske vist besværligt og ofte vil vi opleve at netop vores synspunkter og interesse må indpasses og til tider underordnes helhedsinteresser på den anden side er medlemskabet det der giver os en vis betydning og indflydelse – endelig er dette medlemskab en grundpræmis for at varetage den erhvervsgymnasiale overenskomst, da vi som bekendt deler den med to andre akademikerorganisationer, DJØF og IDA
  7. Vi har en pragmatisk tilgang til gymnasielærernes udfordringer, og derfor har vi i mange år haft en central position i Hovedbestyrelsen som formidler mellem de forskellige positioner i organisationen.
  8. Vi er bevidste om, at det sjældent er den, der råber højest, der opnår de største resultater.

Liste 3 har altid arbejdet inden for GL’s to hovedformål: at sikre fornuftige løn- og ansættelsesvilkår for GL’s medlemmer, og at sørge for en god gymnasieuddannelse. Vi plejer at sige, at GL står på disse to ben: fagforeningspolitik og uddannelsespolitik. For Liste 3 er det dog afgørende, at medlemmernes arbejdsvilkår styrer synet på uddannelsespolitikken. Når vi kræver ændringer i grundforløbet eller afskaffelse af overflødige prøver på HF, så er det for at komme skævbelastning for lærerne og deres arbejdsbetingelser i det hele taget til livs. Mens fagkonsulenter og nogle engagerede gymnasielærere drømmer om den perfekte eksamensform, så ser vi i højere grad på, hvad det betyder for lærernes arbejdsbelastning.

Vi anerkender, at politikere og andre interessenter sætter rammen for de gymnasiale uddannelser. Vi mener ikke, at lærerne altid per automatik ved bedst, ligesom vi anerkender, at sygehusene ikke udelukkende skal styres af overlægerne. Men vi arbejder for, at politiske påfund ikke går udover lærernes arbejdsmiljø og deres oplevelse af arbejdsmæssig meningsfuldhed.

Det bedste eksempel i nyere tid er nok den store gymnasiereform fra 2005; en reform der ikke er vokset i GL’s baghave. Liste 3 tog sammen med andre gode kræfter i hovedbestyrelsen udfordringen op og engagerede sig i det såkaldte monsterudvalg, hvor det gjaldt om at fjerne de værste unoder fra denne monsterreform, der havde potentiale til at skabe et bureaukrati, som kunne slå enhver engageret lærer ihjel. Ved at gå konstruktivt ind i arbejdet med at påvirke reformens implementering er det faktisk lykkedes at afbøde mange potentielle katastrofer. Enkelte lærere beskyldte Liste 3 for at stå bag 2005-reformen, hvilket er noget sludder. Men strategien med at få det bedste ud af en given situation, via forhandling og hårdt arbejde, det står Liste 3 for – og på mål for.

Vi er pragmatikere i en politisk ledet virkelighed, og det har medlemmerne også kvitteret for ved valgene i de seneste 30 år, hvor Liste 3 i lang tid har været den største eller tæt på den største liste. Det skyldes både det konstruktive arbejde i Hovedbestyrelsen, men også, at vi på Liste 3 gennem årene er blevet støttet af en lang række meget dygtige tillidsrepræsentanter ude på skolerne, og det er vi meget stolte af – og deraf følger også, at vi som en selvfølge arbejder hårdt for at gøre betingelserne for tillidsrepræsentantarbejde så godt som muligt. Tillidsrepræsentanterne er og bliver rygraden i vores fagforening.

Desværre mistede Liste 3 formandsposten i forbindelse med Hovedbestyrelsesvalget i 2013. Det er der flere gode forklaringer på – og først og fremmest selvfølgelig, at GL’s daværende formand Gorm Leschly efter mere end 10 år på posten gik på pension. En anden væsentlig begrundelse er, at Gorm Leschly i vores øjne blev gjort til syndebuk for et nederlag, som mest af alt skyldtes en politisk svinestreg fra en regering, der tilsidesatte den danske model og kørte lærerne over, både folkeskole- og gymnasielærere. Vores hidtidige fornuftige arbejdstidsbestemmelser blev ophævet af politikerne, ikke ved forhandlingsbordet, og for GL’s ledelse drejede det sig kun om at tage stilling til, om man ville gå efter en lønforhøjelse for især de yngre medlemmer, eller om man ville dø arm i arm med DLF, og vel og mærke formentlig splitte foreningen mellem det almene- og erhvervsgymnasiale område. Det var ikke en let beslutning, og i vores optik skal den hverken forsvares eller fordømmes.

Gennem et langt sejt træk over flere overenskomster og på baggrund af samarbejdet i GL og i Akademikerne, har vi ved OK 21 oplevet et første egentlige gennembrud i forbindelse med arbejdstid, hvor nye formuleringer i OK-teksten giver os bedre kort på hånden. Liste 3 har ydet en betydelig indsats i forberedelsen til OK 21, og selvfølgelig har vi anbefalet at stemme ja. Vi skal bide os fast i forhandlingsbordet, og vi skal tage de gevinster for vores medlemmer, som vi kan opnå. Det betyder ikke, at vi lader os nøje, men vi er parate til at tage et skridt ad gangen.

I den seneste valgperiode har vi oplevet, at samarbejdet i Hovedbestyrelsen er blevet styrket. Vi er stolte af at kunne sige, at vi ser os selv som den afgørende brik i dette samarbejde – og det har langsomt men sikkert givet et mere handlekraftigt GL til gavn for gymnasielærerne i hele Danmark. Den udvikling skal fortsætte.

 

Listeførere på Liste 3 gennem tiderne:

Laust Riemann Hansen 1981-1987 (formand for GL i samme periode)

Birgit Smedegaard 1987-1991 (formand for GL i samme periode)

H. C. Thomsen 1991-1993 (formand for GL i samme periode)

Kamma Kolding 1992-1999 (formand for GL 1992-1996)

Gorm Leschly 2000-2013 (formand for GL i samme periode)

Jeppe Kragelund 2014-2018

Anders Bærholm Frikke 2018-