De anbefaler, at du stemmer på Liste 3!

Herunder kan du se en liste over alle de gymnasielærere og tillidsrepræsentanter, der anbefaler, at du støtter Liste 3 (stillerne).

Det er ingen hemmelighed, at vi er endda meget stolte over, at så solide kræfter fra hele landet støtter op om Liste 3!
 Alex Young Pedersen  Aarhus Gymnasium C  Tidligere HB-medlem, P.h.d., lærebogsforfatter og meget mere.
 Allan Ahle  Odder Gymnasium  Formand for tillids-repræsentanterne i Aarhus-netværket, medlem af GL's arbejdspladsudvalg (APU), lærebogsforfatter og meget, meget mere.
 Anders Munch  HF & VUC FYN Odense  Fælles-tillidsrepræsentant for VUC-Fyn.
 Andreas Monrad Pedersen  Horsens Gymnasium og HF  Tillidsrepræsentant, forfatter og tidligere formand for TR'ene i Vejleområdet.
 Asger Habekost Nielsen  Gribskov Gymnasium  Erfaren tillidsrepræsentant - en af dem, man lytter til i GL!
 Burkhard Sievers  Odsherreds Gymnasium  HB-medlem gennem to årtier, tidligere TR på VUC-Syd.
 Christian Christiansen  Campus Bornholm  Super erfaren TR fra Bornholm, som har præget Liste 3's politik gennem et årti.
 Christina Ackerman  EUC-syd  TR og en stærk erhvervsgymnasial stemme!
 Claus Lykkegaard Due  Rosborg Gymnasium  Tidligere TR - aldrig bange for at ruske op i GL's repræsentantskab.
 Dorte Henriksen  Nykøbing Katedralskole  Erfaren tillidsrepræsentant og formand for TR'ene i Storstrømsområdet. (Storstrømsnetværket)
 Gitte Nørby Nowack  Sct. Knuds Gymnasium  Tidligere TR, nu suppleant. En erfaren stemme - ikke mindst naturvidenskabeligt.
 Iben Lehmann Rasmussen  Hansenberg Teksniske Gymnasium, Kolding  TR og medlem af Kolding byråd for SF - har tegnet det enhversgymnasiale område i GL i en lang årrække.
 Jesper Kjærgaard  HF & VUC NORD - Aalborg  Erfaren faglig stemme i GL!
 Jesper Skov  Aabenraa Statsskole  Stærk og erfaren TR i det sønderjyske.
 Kasper Bøcher  Frederiksborg Gymnasium og HF  Tidligere meget vellidt og respekteret HB-medlem, nu AMR.
 Kate Overgaard Andersen  Herningsholms HHX og HTX, Herning  Tillidsrepræsentant på heden - repræsenterer GL i Midt- og Vestjylland.
 Kent Tobiasen  Kold Tekniske Gymnasium  Erfaren og meget respekteret erhvervsgymnasial TR fra Odense.
 Lotte Vestermarken  Kalundborg Gymnasium og HF  Super erfaren - en faglig klippe. Har i en årrække lavet kurser for bl.a. HF-lærere på landets gymnasier.
 Morten Andersen Gribsholt Backenhaus  Ikast-Brande Gymnasium  Tillidsrepræsentant og formand for TR'erne i Midtjylland. (Ringkøbing-netværket)
 Peter Andreas Rasmussen  Alssundgymnasiet  Tillidsrepræsentant og formand for TR-netværket i Sønderjylland. (Sønderjyllands-netværket)
 Peter Mortensen  Stenhus Gymnasium  Erfaren faglig stemme i GL!
 Pia Ellen Flindt Christensen   Handelsgymnasiet Ikast-Brande   (Herningsholm Erhvervskoler)  Super erfaren TR og medlem af den erhvervsgymnasiale bestyrelse i GL (Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier).
 Poul Dalgaard  Vestfyns Gymnasium  TR og formand for tillidsrepræsentanterne på Fyn (Fyn-netværket). Tegner GL's overenskomstpolitik i GL's overenskomstudvalg (OKU).
 Stine Nikolajsen  Næstved Gymnasium og HF  Erfaren og vellidt lærer fra Midtsjælland!
 Trine Pedersen  Solrød Gymnasium  Tillidsrepræsentant og formand for tillidsrepræsentanterne i Roskildeområdet. (Roskilde-netværket)
 

Og så et undskyld til alle dem, som også plejer at være på listen over Liste 3-støtter.

Denne gang har vi i GL's Hovedbestyrelse på tværs af alle lister besluttet, at vi kun opstiller de lovpligtige 25 stillere.

Det skyldes, at vi ikke ønsker at belaste GL's sekretariat med det store arbejde, det er at kontrollere de mange hundrede stillere, vi normalt har.

Herunder kan du se vores humoristiske takke-video fra sidste valg i 2018, hvor vi hylder de over 300 stillere, vi havde ved den lejlighed. Det giver et godt indtryk af vores opbakning ude på skolerne i hele landet.

***

Her kan du se vores "stiller-takke-video fra valget i 2018: