Af Alex Young Pedersen
FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ: Gymnasielærere er højt specialiserede og professionelle vidensarbejdere med en meget bred opgaveportefølje og et stigende arbejds- og forventningspres. Vi forventes at uddanne fremtidens unge bedre for færre ressourcer. Tidsregistreringen kan nok være med til at begrænse arbejdet, men den er samtidig en kilde til stres fordi den intensiverer arbejdet. Derfor kan tidsregistreringen ikke stå alene, men må suppleres med bedre planlægning, så arbejdsbelastningen udjævnes. Det er også vigtigt at skabe afveksling i arbejdet, eks. mellem lette og svære opgaver. Jeg vil arbejde for at GL også i fremtiden prioriterer dette område højt blandt andet ved at hjælpe med at implementere anbefalingerne fra den politiske aftale “En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020”.http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Hvad-er-arbejdsmiljoe/2020-planen