HF-uddannelsen blev en politisk slagmark i forårets politiske forhandlinger frem til indgåelsen af det brede forlig om gymnasiereformen.

Af Peter Hall, HF-lærer, Århus Akademi, Islandsvej 13, Hadsten
Onsdag den 26. oktober 2016, 14:04

Med det publicerede udkast til »Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser« står det klart, at de sårbare HF-elever kommer til at betale en stor pris for politikernes ambitioner.

Gymnasiereformen lancerer for det første en ny struktur i HF-uddannelsen, der på mange måder kan styrke HF-uddannelsens profil og studiemiljø. Det obligatoriske valg af fagpakke er en interessant fornyelse, der givetvis vil styrke den enkelte HF-elevs glæde ved og udbytte af undervisningen. Men det er uheldigt, at fagpakkevalget er tænkt således, at alle 1. HF-klasser opløses ved skoleårets afslutning, hvorefter eleverne skal starte i nye klasser i 2. HF. Det virker som en uigennemtænkt chikane, der står i modsætning til Forligsaftalens beskrivelse af denne elevgruppes svære kår, udfordringer, faglige forudsætninger, afbrudte forløb og frafald. De nye fagpakker kan sagtens kombineres med bevarelse af stamklasser, der er base for de obligatoriske fag gennem hele det to-årige forløb. Fagpakkernes afsmittende toninger sikres via tværfaglige samarbejde, projekt- og praktikperioder.

Dernæst er flytningen af tælledagen (hvor antallet af elever i den enkelte klasse danner grundlag for statstilskuddet) katastrofal for HF-uddannelsen og virker absurd, da den nye tælledag er valgt på baggrund af den nye struktur på stx/hhx/htx. Netop på de tre-årige gymnasieuddannelser slutter grundforløbet efter tre måneder, hvorefter der dannes endelige klasser. Den nye tælledag midt november er en logisk følge af tidspunktet for de tre-årige uddannelsers afslutningen af grundforløb. Men denne logik kan ikke overføres til HF, da der ikke afsluttes grundforløb efter tre måneder. Derfor tvinges skoler til enten at starte med overfyldte klasser eller nedprioritere kvaliteten i skolens undervisning og tilbud.

Vilkårene for »mønsterbryderskoler« er unægtelig blevet dystre!

Endeligt sætter lovforslaget en stopper for den unikke tutorordning, der siden 2005 har været en kontinuerlig støtte gennem uddannelsen for den enkelte HF-elev.

Det virker besynderligt, at lovforslaget på den ene side fremsætter ønske om styrket formativ evaluering, samtidigt med at det på den anden fjerner den velfungerende tutorordning, der netop er tænkt og har fungeret som en formativ evaluering. Antallet af mønsterbrydere i gruppen af HF-elever er enormt. De kæmper en forbilledlig kamp, de fortjener forståelse, respekt og rettidig støtte efter behov – og de har absolut ikke brug for unødvendige benspænd.

Artiklen er bragt i Århus Stiftstidende onsdag den 26. oktober 2016, og kan se her: http://stiften.dk/laeserbrev/gymnasiereformen-svigter-saarbare-hf-elever