Ungdomsfjendsk – det er det, det er

Indlægget er udkommet i Gymnasieskolen d. 9. februar 2023: https://gymnasieskolen.dk/ungdomsfjendsk-det-er-det-det-er/

Her følger et uddrag:

Ordet “ungdomsfjendskab” findes ikke i ordbogen. Det kan jeg godt forstå, for normalt forbinder vi ungdommen med noget positivt. Men når man samler til pulje over de politiske indsatser for ungdom og uddannelse gennem den seneste tid, og med særlig reference til Danmarks nye midterregering, så synes jeg faktisk, at man kan overveje at bringe en neologisme som “ungdomsfjendskab” i spil. Jeg mener, at vi i øjeblikket er vidne til en stærkt bekymrende tendens til nærmest autoritativt at ville begrænse ungdommens muligheder og slukke deres fremtidsdrømme. 

 

Listen er lang:

  • Forslag om en stærk adgangsbegrænsning i gymnasiet på karakteren 7, hvilket vil udelukke en stor og divers gruppe af unge mennesker fra den uddannelse, de ønsker sig, særligt drenge og børn fra uddannelsesfremmede hjem.
  • Der lægges et markant pres af nærmest indoktrinerende karakter på de unge om at vælge “den rigtige uddannelse”, som defineres ud fra arbejdsmarkedets behov og ikke ud fra de unges perspektiver, ønsker og drømme.
  • Forslag om reduktion i universitetsuddannelsernes studietid, så uddannelsernes faglige niveau forringes og mulighederne for studieophold og faglig fordybelse begrænses.
  • Forslag om beskæring af de studerendes SU i forlængelse af forslaget om reduktion i uddannelseslængden.
  • Markante forringelser og forkortelse af de studerendes dimittend-dagpengesats til noget, der kun er lidt over SU-niveau, hvoraf en i øvrigt ikke ubetydelig del af provenuet overføres til den nye Arne+pension.

 

Dette er en konkret liste med eksempler på reformer eller forslag til reformer, der er fremsat inden for de seneste få måneder, og som skal tvinge ungdommen hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet, hvor de skal bidrage til at skabe et højere arbejdsudbud. 

(…)

Det ville klæde os – og ikke mindst regeringen – at lægge bedrevidenheden og smalsynet lidt på hylden. Det ville klæde os, hvis vi i langt højere grad sammen med ungdommen forsøgte at skabe spændende og inspirerende fremskridtsperspektiver for dem – og med dem.

Lige nu er det det modsatte, der sker.