Elever på HF skal fremover vælge mellem et praktisk/musisk fag ELLER idræt. Desværre er der en ubalance i forslaget, eftersom der tilsyneladende ikke er indført en eksamen i Idræt C, dvs. elever, som vælger et praktisk/musisk fag har en eksamensbegivenhed mere end elever, som vælger Idræt C. Det er meget uhensigtsmæssigt – fagene skal naturligvis sidestilles.

Vi foreslår derfor, at der indføres en eksamen i idræt C. Bemærk at forslaget er udgiftsneutralt i forhold til i dag, hvor alle elever har eksamen i et praktisk/musisk fag, mens de fremover skal have en eksamen i ENTEN et praktisk/musiskfag ELLER Idræt.

I relation til ovenstående skal det bemærkes, at idræt C (endelig) er blevet et eksamensfag på stx.

Det er mærkværdigt og uheldigt, at Idræt C på hf efter indførelsen af eksamen i Idræt C på stx er det eneste fag i den gymnasiale fagrække uden eksamen, hvilket hellere ikke flugter med ændringen i folkeskolereformen, hvor idræt blev gjort til et eksamensfag.

idræt