Burkhard Sievers af Burkhard Sievers

I torsdags kørte tv-avisen i baggrunden, mens jeg gik og syslede med andre opbyggelige beskæftigelser i sommerhuset. Tv-journalisten udspurgte en minister om grunden til, at regeringen netop har valgt at udsætte en planlagt beslutning til 2021, selvom regeringspartiet inden valget havde lovet sagen højeste prioritet.
Ministeren svarede meget overbevisende: Sagen er ikke tilstrækkeligt belyst endnu, der skal grundigere analyser til, så man undgår forhastede beslutninger.
Som sagt var jeg optaget andetsteds og fik i første omgang ikke færten af emnet. Men argumentationen kunne efter min bedste overbevisning kun være møntet på de varslede besparelser på vores ”kornfede” uddannelser. Tænk, at regeringen er kommet til besindelse og vil undersøge sagen til bunds, før man gennemfører en så tåbelig beslutning!
Fremført af en tidligere viceskoleinspektør fra Sommersted i Sønderjylland, lød det som sund fornuft og klog regeringspolitik i mine ører, at man vil undgå forhastede beslutninger og afvente grundige analyser om de forventede virkninger af så massive besparelser, så man undgår skolelukninger i udkantsområder og forhindrer et massivt kvalitetsfald på de resterende skoler.
Desværre viste det sig at være den forkerte sønderjyde. Det var ikke Ellen Trane Nørby, bosiddende i Sønderborg, som kom med disse kloge ord, men derimod transportminister Hans-Christian Schmidt fra Sommersted, der forsvarede regeringens beslutning om at vente med udliciteringen af diverse togstrækninger til 2021.
Jeg kæmper hårdt for at få de positive nyheder frem, men der er ikke megen hjælp at hente på Christiansborg for øjeblikket.

Burkhard Sievers
Odsherreds Gymnasium