Kernen i den danske model er, at arbejdsmarkedets parter gennem (mere eller mindre hårde) forhandlinger opnår en aftale omkring en ny overenskomst. Et “godt resultat” er et resultat, som både arbejdsgiver og arbejdstager kan “leve” med og dermed er villige til at tage ansvar for, når aftalen skal implementeres på arbejdspladserne.

Realistisk set vil en aftale ofte være mere eller mindre i den ene parts favør, men hvis det går på skift i det lange løb, kan begge parter leve med det blandt andet for at opnå ro på arbejdsmarkedet, hvilket er i alles interesse, når alt kommer til alt.

Ved de sidste overenskomster, OK13 og OK15, har aftalerne været i arbejdsgivernes favør. Derfor er det endda endnu mere problematisk, at vi i GL oplever store (lad os sige det pænt) udfordringer med at opretholde en dialog med arbejdsgiver (Moderniseringsstyrelsen) om de problemer, som tynger på det gymnasiale område. Hvor er dialogen og viljen til at løse de problemer, som vi ser på det gymnasiale arbejdsmarked?

Hvor er dialogen og viljen til at løse de problemer, som vi ser på det gymnasiale arbejdsmarked?

Vi opfordrer til, at vi alle lærer af lærerkonflikten fra 2013, som i disse dage er blevet aktualiseret med udgivelsen af bogen “Søren og Mette i benlås” og (ind)ser, at vejen til et godt arbejdsmarked går gennem dialog og samarbejde for at få løst de problemer, som uundgåeligt følger med omlægninger på arbejdsmarkedet.

Vi er – sammen med resten af Danmarks fortravlede gymnasielærere – villig til at tage arbejdshandskerne på for at implementere både en ny gymnasiereform og en ny overenskomst, for det er en del af vores job, også selvom aftalen måske ikke er groet i vores baghave.

MEN er det så ikke rimeligt at forvente, at også vores modpart (Moderniseringsstyrelsen) aktivt indgår i en dialog omkring de problemer, som opleves?

MEN er det så ikke rimeligt at forvente, at også vores modpart (Moderniseringsstyrelsen) aktivt indgår i en dialog omkring de problemer, som opleves i forbindelse med en sådan implementering? I al beskedenhed så har vi i GL en ret god fornemmelse for, hvor skoen trykker gennem vores daglige kontakt til sektoren, gennem eget virke på skolerne, gennem vores TR-netværk, medlemsundersøgelser og skolebesøg.

Vi ser frem til OK18-forhandlingerne i forventningen om, at der gives plads til gensidigt at behandle ønsker og krav fra begge sider af bordet. Desuden håber vi, at arbejdsmarkedets parter i den efterfølgende “fredstid” står sammen om at tage ansvar for at løse de problemer, som en aftale uundgåeligt vil føre med sig, når den er indgået i et kompromis mellem to parter – og tilmed fortolkes og dermed implementeres forskelligt på de enkelte arbejdspladser.

Og ærligt talt, hvis Moderniseringsstyrelsen i fremtiden også ønsker sig dygtige og engagerede medarbejdere i den danske gymnasieskole og den offentlige sektor generelt, så kræver det også i tiden mellem overenstkomstforhandlingerne, at begge parter har mod og vilje til samarbejde og handling.

Vi ser frem til samarbejdet.

Af Anders Frikke, Burkhard Sievers, Stine Gørup Sørensen, Peter Hall og Jeppe Kragelund
Medlemmer af hovedbestyrelsen for Liste 3