Nedskæringer er hul i hovedet (på de unge)

Alex YoungJeppe Kragelund

Af Alex Young Pedersen og Jeppe Kragelund

De foreslåede nedskæringer på uddannelsesområdet vil – ja næsten bogstaveligt – efterlade huller i hovederne på de unge.

Kære politikere

Gymnasieuddannelserne er en succes. En succes med afsæt i højt uddannede og engagerede undervisere, som hver dag udfordrer elever og kursister gennem veltilrettelagt og differentieret undervisning og faglige udfordringer. Faglighed, dannelse og sociale færdigheder skal gå hånd i hånd i den gode undervisning. Det kræver tid til den enkelte elev, kursist og klasse.

Som en del af den politiske målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse, har gymnasierne gjort en stor indsats for at bryde den sociale arv med målrettede undervisning til elever fra gymnasiefremmede hjem. Uden gymnasiernes indsats var den politiske målsætning ikke blevet indfriet.

De bebudede nedskæringer risikerer at svække fagligheden og sætte den sociale løfteevne over styr.

Nej til nedskæringer

Hvem skal i fremtiden ikke længere have mulighed for at tage en gymnasial uddannelse eller få svære ved at gennemføre sin uddannelse grundet nedskæringerne?

Er det Cecilie med en ufaglært mor og far, som med ekstra lærerstøtte kunne formå at knække de akademiske koder?

Er det Benjamin med sociale og psykiske problemer, der med den rette vejledning og differentieret undervisning kunne gennemføre en studieforberedende uddannelse?

Er det Isa, som via sit bekendtskab med den inspirerende lærer får det afgørende skub hen imod et studie i biokemi?

Et det den dårligt fungerende 1.g, som kun med massiv og koordineret lærerindsats får skabt et godt læringsmiljø?

De voldsomme nedskæringer forringer lærernes muligheder for at udvikle undervisningen og fastholde den faglige kvalitet, som er forudsætninger for den gode undervisning. Nedskæringerne rammer også dem, som i forvejen har det svært i uddannelsessystemet og som risikerer at stå uden uddannelse.

Så derfor, kære politikere: Nedskæringer på uddannelse til de unge peger IKKE ind i fremtiden.

I stedet for regeringens fremlagte nedskæringer foreslår LISTE 3, at sektoren samles om at få reformeret uddannelsernes økonomiske fordelingssystem (taxametersystemet) og incitamentsstruktur (fx resultatløn til lederne). Der er med de nuværende styringsmekanismer opstået en uheldig diskrepans mellem undervisningsmål og skolens økonomiske mål.