Jan FogedAlex YoungJeppe Kragelund

af Jan Foged, Alex Young Pedersen og Jeppe Kragelund

(svar til Thomas Rømers indlæg om Liste 3 på Facebook).

Kære Thomas Rømer

Tak for dit partsindlæg, som du selv vælger at kalde “en analyse fra sidelinjen” – Hermed et par oplysninger fra selve banen ;-).

GL arbejder indenfor tre hovedområder:

  1. Overenskomst
  2. Arbejdspladsudvalget (Arbejdsmiljø og TR-uddannelse)
  3. Uddannelsespolitik

For at give et indblik i vores politik giver jeg et par eksempler på arbejdsområder indenfor hvert af de tre områder:

Ad 1. Overenskomst.

Liste 3 var den ENESTE liste som arbejdede imod at sætte aftaleretten på lokalløn på spil under OK 15.

Det lykkes (heldigvis) liste 3 senere i OK-forløbet, at ændre forhandlingsmandat, så det ikke længere var muligt at bringe aftaleretten på løn i spil.

Liste 3’s argumenter:

– Udmøntning af lokalt løn er forankret hos tillidsrepræsentanten (og dermed vores medlemmer), hvilket ud fra et liste 3’s synspunkt er den bedste måde at sikre legitimitet og “følelse af retfærdighed” over lønudmøntningen.

– Fjernelse af denne bestemmelse på GL overenskomsten vil svække vores muligheder for at opretholde en selvstændig GL-overenskomst..

Liste 3 var den eneste liste, som stemte om OK 15 i enighed, og liste 3 var (som opposition) GL-formandens (fra liste 1) parlamentariske grundlag til et Ja til OK 15. (En linje som vi havde flertal til både i repræsentantskabet og blandt medlemmerne).

Mellem selve overenskomstforhandlingerne arbejder vi med de problemer/konflikter som forekommer. Pt. har vi specielt fokus på håndtering af merarbejde, fjernelse af ledelses dikteret tidsforbrug (som IKKE er gyldige i forhold til overenskomsten).

I relation til ovenstående har vi fokus på at udvikle vores fagforening fra primært at være servicerende til at være organiserende. GL skal omstruktureres, når beslutninger flyttes fra den centrale niveau til det lokale. For liste 3 handler primært om at maksimere indflydelse på vores eget arbejde.

Ad 2: På “arbejdspladsområdet” er det helt korrekt, at liste 3 arbejdet positivt med professionel kapitalt, som et samarbejdsværktøj, som en god mulighed for at få etableret en samarbejdskultur på de enkelte skoler.

Der er i øvrigt 100% opbakning fra den nuværende hovedbestyrelse til at arbejde med professionel kapitalt. Vores uenighed med liste 1 og 2 ligger i tilgangen til at bruge professionel kapital i sektoren. Liste 3 var i starten isoleret i hovedbestyrelsen med vores opfattelse af, at projektet skulle være et samarbejdsprojekt, som IKKE skulle tvinges ned over sektoren.

Heldigvis endte projektet som et samarbejdsprojekt (ellers var det blevet reduceret til en måling af en tilstand i sektoren, og ikke som Liste 3 ønskede et udviklingsprojekt). Liste 3 endte med flertal for sin linje.

Læs evt. mere her: https://liste3.dk/professionel-kapital-et-pletskud/

Ad 3: Uddannelsespolitik:

For liste 3 er det helt centralt, at gymnasieskolerne bevarer sine bredde. Vi er imod at gymnasiernen skal bevæge sig mod en elitær uddannelse.

Hertil komme naturligvis specifikke ønsker til strukturen og forbedringer fx ændring af eksamen i henholdsvis AT og SRP.

Vi håber, at ovenstående har givet dig bedre indsigt i, at vores arbejdsområder ikke skal og kan reduceres, som du gør i dit angreb på vores arbejde.

Og vi håber, at du læser vores budskabet ind i en gymnasielærerkontekst. Det er BESTEMT IKKE floskler, når vi skriver: “Lærernes glæde og engagement ved at undervise er helt afgørende for elevernes læring” – nej dette udsagn skal netop ses i lyset, at det ressourcepres, som vi udsættes for, kan resulterer i mindre læring. Når vi har fokus på lærerens glæde og engagement, så tages der afsæt i betydningen af den sociale relation mellem lærere og elev, og at vores målgruppe er afhængig af “hvordan” der formidles.

Liste 3 arbejder for realiserbare løsninger gennem dialog og samarbejde i sektoren. Det er vores bud på størst indflydelse (på alle ovenstående områder).

Hvis du gerne vil vide mere om liste 3 og vores politiske arbejde, som du tydeligvis ikke har det store kendskab til, så kontakt os meget gerne eller læs mere på:

liste3.dk

jeppekragelund.dk (her findes arkiv med ældre artikler og indlæg)

og på facebook: https://www.facebook.com/liste3GL

Ikke-angivet-12-01