En OK24 med perspektiver for gymnasielærerne?

Stine Wolff fra hovedbestyrelsesmedlem fra Liste 3 samlet op på vores Repræsentantskabsmøde og TR-seminar i Kolding. Læs med:

Som gymnasielærere skal vi snart have ny overenskomst, og det er selvfølgelig en vigtig begivenhed for os. Overenskomsten fastsætter vores pligter og rettigheder og indvirker på vores konkrete arbejde og dagligdag ude i klasserne. Det har direkte og indirekte indflydelse på vores arbejdsmængde og arbejdsmiljø og dermed på vores arbejdsglæde. 

GL har netop afholdt et stort efteruddannelsesseminar for tillidsrepræsentanter og suppleanter i Kolding. I den forbindelse har vi også drøftet mulige krav og forhandlingsperspektiver frem mod OK24. Det har været nogle spændende og berigende dage, som har gjort det tydeligt, at der er mange udfordringer og problemer på skolerne, men at der samtidig er muligheder for at skabe relevante forbedringer i forbindelse med løn og arbejdsvilkår for gymnasielærere til OK24.

Udgangspunktet for OK24 er, at vi skal vi fortsætte de gode takter fra OK21, og vi skal skærpe og forbedre de bestemmelser, vi fik i forbindelse med forhandlingerne sidst. OK21 er langtfra perfekt, men den giver os en god ramme at arbejde indenfor, når kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår går i gang. Vi skal have fokus på det kollektive spor, og TR’s rolle skal fremhæves.

Se debatindlægget i fuld længde på Gymnasieskolens hjemmeside: https://gymnasieskolen.dk/en-ok24-med-perspektiver-for-gymnasielaererne/