Af  Jeppe Kragelund

Der har med rette været sagt og skrevet meget om OK 13 – og nu et bidrag mere…

Et flertal i GL’s hovedbestyrelse ønskede at få lavet en uvildig forskningsbaseret rapport omkring OK 13 forløbet. Rapporten “Når man går foran – Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK 13” er udarbejdet af forsker Mikkel Mailand fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Københavns Universitet.
Rapporten er udsendt til alle tillidsrepræsentanter i forbindelse med repræsentantskabsmødet i næste uge (uge 48). Rapporten offentliggøres først efter repræsentantskabet (sådan er procedurerne), men alle er velkomne til at læse med ved henvendelse til sin TR.

Jeg stemte selv for at få lavet denne rapport af blandt andet følgende tre grunde:

1: For det første så mener jeg, at vi som en del af en demokratisk organisation skal give alle medlemmer mulighed for at kunne orientere sig bredest muligt omkring et kontroversielt overenskomstforløb som OK 13. For mig er en uafhængig forskningsbaseret rapport et godt supplement til politiske indlæg.

2: For det andet så kan rapporten give viden og fælles erfaringsgrundlag både for GL’s tillidsvalgte, GL-politikere og GL-embedsfolk, som kan bruges under planlægningen af de næste overenskomster.

3: For det tredje giver en ekstern rapport et fælles grundlag at arbejde videre på internt i den politiske del af GL (hovedbestyrelsen), så politiske uenigheder “indrammes/præciseres/tydeliggøres”, og dermed ikke fører til politisk handlingslammelse, som svækker vores forening. Det er godt at have politiske diskussioner! MEN vi skal huske, at GL er en interesseorganisation for sine medlemmer. Medlemmernes interesser varetages bedst med et SAMLET GL. Der er nok modstandere derude at slås med i forvejen.

GL er og skal gerne forblive en interesseorganisation for sine medlemmer.