AF Jeppe Kragelund

2 pct. af taxameteret har været tilbageholdt til en såkaldt omstillingsreserve. Disse penge kommer nu tilbage til skolerne. Brug pengene til at få skabt et godt psykisk arbejdsmiljø for lærerne på de skoler, hvor implementeringen af den nye overenskomst har slidt på mange lærere bl.a. på grund af ubegrundede effektiviseringskrav og besparelser.

http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Tilbageførsel-af-omstillingsreserven-for-at-sikre-gode-uddannelser.aspx