Efter 3 interessante år er jeg klar til at tage 3 år mere for LISTE 3 i GL’s Hovedbestyrelse.

OK18

Det intense forløb i foråret frem til resultatet i Forligsinstitutionen var en sejr for de utrættelige forhandlere og fællesskabet mellem de faglige organisationer. Denne sejr skal vi bruge til at styrke samarbejdet med de andre organisationer i Akademikerne (AC) med henblik på fælles krav og strategier frem mod og ved OK21.

Gymnasiereformen

Selvom gymnasiereformen er i fuld gang med at blive implementeret i hele landet, skal vil fortsat i GL holde øje med processen, dens successer og udfordringer. De nye strukturer, ændrede tilrettelæggelser og prøveformer påvirker undervisning, planlægning og arbejdsrutiner. Særligt vigtigt er det at følge lærernes (ujævne) arbejdsbelastning, der for nogle lærere og faggrupper har ændret sig markant med reformen. GL skal være i tæt dialog med ministeriet og kommunikere ønsker og krav til forbedringer af gymnasieloven, hver gang muligheden byder sig.

Udfordringer

De gymnasiale uddannelser er en årelang succes, hvor faglig undervisning og en identitetsskabende ungdomskultur går hånd i hånd. Det kan vi være stolte af. Derfor skal GL fortsætte kampen mod de spare-lystne politikere og kæmpe mod de skadelige besparelser, der trods spredte flagrende løfter, fortsat figurerer i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Vi skal i GL’s Hovedbestyrelse støtte og lytte til TR’ere og lærere på skoler rundt om i landet, hvor der er problemer med planlægning af lærernes arbejdsopgaver, arbejdsbelastning og manglende åbenhed.

Vi skal insistere på dialog, indflydelse og samarbejde, for dermed sikres et konstruktivt og udviklende arbejdsmiljø til gavn for den enkelte og til glæde for alle.

 

Stem på mig personligt – og jeg takker for tilliden.