af  Jeppe Kragelund
Medlem af GL’s hovedbestyrelse for Liste 3.

Snyderne skal da ikke bestemme, hvordan eksaminer skal afholdes

De enkelte fags eksamensformer skal tage afsæt i pædagogiske og faglige begrundelser – ikke i en frygt for snyd!

Det undrer mig derfor, at vores undervisningsminister, Merete Riisager, nu vil lukke for internetadgangen under de skriftlige eksaminer for at fjerne snyd.

For det første er det naivt at forestille sig, at en lukket skoleinternetadgang vil fjerne ulovligt brug af internettet, da en opkobling via en skjult mobiltelefon nemt gøres uden de store it-kundskaber.

  “Snyderne” skal ikke have lov at bestemme over pædagogiske og faglige begrundelser…

For det andet skal “snyderne” ikke have lov at bestemme over pædagogiske og faglige begrundelser for eksamensformer.

Jeg vil derfor foreslå, at ministeren sammen med forligskredsen arbejder på, at man fra  centralt hold tilbyder skolerne et it-system til overvågning af de computere, som eleverne anvender til eksamen.

Der findes allerede udviklede og afprøvede programmer, som holder øje med ulovlig brug af internettet gennem logning af skærmbilleder. Programmet lægges på den enkelte elevs computer inden eksamen og slettes igen efterfølgende.
<h2>Snyd er uacceptabelt</h2>
Jeg vil slutteligt gerne rose ministeren for at tage vores eksamenssystem alvorligt. Jeg deler til fulde bekymringer omkring snyd. Det er helt afgørende, at der er og kan være fuld tillid til vores eksamenssystem som en legitim del af vores bedømmelsessystem og efterfølgende optagelsesprocedure til videre uddannelse.

 

IT-snyd kan dermed fjernes uden at begrænse brugen af IT til eksamen, hvor det giver faglig mening.

Snyd er naturligvis ganske uacceptabelt. I yderste konsekvens kan snyd jo betyde, at “en snyder” kommer ind på en uddannelse på bekostning af en anden elev. Derfor er det en indsats værd at implementere et nationalt system til logning. IT-snyd kan dermed fjernes uden at begrænse brugen af IT til eksamen, hvor det giver faglig mening.