Andreas Pedersen Af Andreas Monrad Pedersen

(Indlæg er bragt på gymnasieskolen.dk den 23. oktober 2015. Se her)

Ligesom på skoler landet over har vi på vores stx-gymnasium haft møder om den bebudede taxameternedsættelse. Eleverne strejkede over middag og arbejder nu på at sende et resolutionsresultat til den lokale presse Lærerne havde møde, først med sig selv og derefter med ledelsen.

Forud for mødet havde jeg som TR taget initiativ til og haft flere møder med rektor, hvor  vi igennem en god og saglig dialog fik talt om, hvordan skolen med mindst mulig skade og indenfor en god skoleøkonomi kan håndtere de bebudede nedskæringer i finansloven på 2, 4, 6, 8 %.

Uden GL-sekretariatets talopbakning og en dialogorienteret tilgang med gensidig tillid fra begge sider af bordet, er jeg sikker på, at vi var kørt fast i talkrig og mistro til skjulte dagsordener.
For mig viser det i høj grad, at der er point at hente i opbygning og bevarelse af et godt samarbejdsklima på skolerne. Gode relationer kan blive guld værd i svære tider. Det gælder både på den enkelte skole og i vores sektor mellem GL og lederforeningerne.

Næste skridt bliver, hvordan vi håndterer EUD-financieringen i 2017, og det bliver en stor udfordring. Vi skal gøre alt for, at stx og VUC ikke både skal nedskæres gennem finansloven OG gennem finansiering af EUD-reformen.
Igen står vi stærkest, hvis vi samarbejder i sektoren i vores bestræbelser på at få ændret den politiske dagsorden. Fastholder regeringen trods vores bestræbelser deres nedskæringer, så står vi os igen bedst ved at samarbejde lærere og ledere imellem om at minimere omfanget af skaderne. Jeg er helt klar over, at nogle skoler rammes hårdere end andre, og at min egen skole er forholdsvis godt stillet i sammenligning. Jeg er også klar over, at ikke alle lærere mødes af en samarbejdsorienteret ledelse og at specielt VUC står med en fundamentalt anderledes stor udfordring. Men der er omvendt mange skoler, hvor det kan lykkes at komme frem til acceptable løsninger, fordi vi har mange fælles interesser hos lærerne og ledelserne.

FB_poset2