NEJ TAK til ministeriel orkestreret whistleblower-ordning på landets gymnasier!

I forlængelse af regeringens udmelding for et år siden udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) op til sommerferien i år et brev med en opfordring til at etablere en whistleblowerordning om seksuel chikane på en lang række uddannelser – her iblandt de gymnasiale uddannelser.

Vi tager selvfølgelig afstand fra enhver seksuel krænkelse eller andre overgreb – det skal der ikke herske tvivl om. Men det er foruroligende, at der på nogle gymnasier i dag diskuteres, hvorvidt elever eller for den sags skyld lærere og andre ansatte har nogle at gå til, hvis de udsættes for en krænkende handling. Selvfølgelig har vi det. Det vrimler med hjælpsomme, kompetente og betænksomme medarbejdere på landets gymnasier, der tager afstand fra krænkelser.

Det foreslås, at gymnasierne hyrer uvildige personer til varetagelse af whistleblower-funktionen. Men at forestille sig, at der på gymnasierne skal vandre en ”uafhængig person” rundt og vente på, at elever griber fat i armen på vedkommende for at melde en krænkelse, virker absurd – og vel ligeledes utryghedsskabende, da det signalerer forventede kommende krænkelser og mistænkeliggørelse af såvel lærere som elever. En alternativ digital facilitet til anmeldelse af overgreb er helt fortænkt og håbløs.

Lad os i stedet rette opmærksomheden mod den hjælp, der allerede er nærværende og kendt på den enkelte skole. Eleverne på landets gymnasier har i forvejen en mulighed for at melde en krænkelse eller andre overgreb, da de trygt kan henvende sig til en af skolens studie- eller elevvejleder, der er uddannet til at tage de svære samtaler med og støtte eleven fremadrettet. Hvis en elev føler sig mere tryg ved at gå til en af klassens lærere eller en leder på skolen, kan de roligt gøre det, de vil selvfølgelig blive taget alvorligt og hjulpet.

Og lad os slutteligt minde om de mange klasse- og fællesarrangementer om adfærd, omgangstone, sundt liv og dannelse mv. som afholdes på skolerne hvert år, der er med til at skærpe opmærksomheden på den enkeltes trivsel og skolemiljøet.

Anders Frikke
Middelfart Gymnasium & HF
Medlem af GL’s Hovedbestyrelse

Peter Hall
Århus Akademi
Medlem af GL’s Hovedbestyrelse

Indlægget er også blevet bragt i Gymnasieskolen d. 10. november 2021: https://gymnasieskolen.dk/nej-tak-til-ministeriel-orkestreret-whistleblower-ordning-paa-landets-gymnasier