Regeringen svigter fagligheden og skaber fremtidens A og B-gymnasielærere

Anders Frikke, Hovedbestyrelsesmedlem for Liste 3 i GL og medlem af Akademikernes Bestyrelse beretter om en sag, der har fyldt meget i AC-samarbejdet den seneste tid, nemlig den bedyrede reform af universitetsuddannelserne. 

Er det en sag for gymnasielærere og GL? – ja, for den kommer i høj grad også til at ramme gymnasielærernes uddannelsesniveau, hvis den gennemføres som planlagt. 

Læs med:

Regeringen har netop præsenteret sit bud på fremtidens universitetsuddannelser med den første af flere reformer af uddannelsessystemet kaldet: ”Forberedt på Fremtiden I”. Reformen undergraver fagligheden for fremtidens gymnasielærere, som kan se frem til at få ringere og kortere uddannelse end i dag. Samtidig vil reformen skabe et A- og et B-hold på lærerværelserne, med splittelse mellem de lærere, som har en ”ægte” kandidatuddannelse, og de, der må nøjes med det halve.

(…)

På lærerværelserne risikerer vi som nævnt i fremtiden at have A-kandidater og B-kandidater afhængigt af deres fag. Dette medfører afledte konsekvenser i form af svækket faglighed i undervisningen på gymnasieskolerne, som kun kan indhentes, hvis man iværksætter en stor efteruddannelsesindsats, som risikerer at blive en betragtelig byrde for institutionerne og den enkelte lærer. Regeringen foreslår i udspillet, at den enkelte ”B-kandidat” skal have mulighed for at komme tilbage til universitetet og læse videre, hvis man ønsker det. Der er dog, som det ser ud nu, hverken knyttet rettigheder eller økonomi til dette forslag, og vi ved, at det i forvejen er endog meget svært at sikre sig efteruddannelse på en lang række af vores økonomisk pressede uddannelsesinstitutioner. Og hvis en sådan efteruddannelsesindsats endelig skulle komme til at virke, vil den æde en væsentlig del af provenuet, og dermed svinder formålet med hele denne uddannelsesreform, som nok mere retteligt burde kaldes en uddannelse-spareøvelse.

Dernæst må man selvfølgelig også spørge sig selv, om man med en kortere uddannelse kan forvente samme løn som kollegaen med den ”ægte kandidat”? Dette vil under alle omstændigheder presse på en i forvejen skæv lønfordeling på gymnasierne mellem især humanistiske fag på den ene side og de naturvidenskabelige fag på den anden.

Læs indlægget i sin fulde længde på Gymnasieskolens hjemmeside:

https://gymnasieskolen.dk/regeringen-svigter-fagligheden-og-skaber-fremtidens-a-og-b-gymnasielaerere/