Det nye HF er en udfordring for ønsket om jævn arbejdsbelastning

Tredje semester på det nye HF nærmer sig sin afslutning, og det står klart, at den nye struktur afleder nogle voldsomme udfordringer for lærernes planlægning og arbejdsbelastning. Det blev allerede påpeget sidste år, men da kunne det slås hen med begrundelsen, at der var tale om en overgangsproblematik, der ville ophøre, når begge årgange på HF følger den nye struktur. Det er der, vi er nu. Udfordringerne forsvandt dog ikke med udfasning af det gamle HF – tværtimod.

Der går en del dage fra til de nye tiltag som projekt- og praktikdage, karrierelæring, fagpakkedage mv. Disse dage er langtfra indholdsløse for eleverne, men for lærerne betyder dagene aflyste timer, der skal indhentes senere.

Dertil kommer de mange nye eksamensbegivenheder udenfor den normale eksamensperiode. Vintereksamen blev introduceret på det 2-årige HF sidste år. Det vil sige, at 1. HF-elever skal efter det første semesters undervisning til eksamen i et c-fag – typisk idræt, billedkunst, dans, design og arkitektur, drama, musik, mediefag eller enkelte steder matematik.

Ved afslutningen af 3. semester følger fra i år eksamen i KS-fagene, der er to-delt i den interne flerfaglige prøve og den udtrukne enkeltfaglige prøve. Begge prøver vil typisk kræve 2-3 eksamensdage, hvor undervisningsfag og udtræksrækkefølgen for den enkelte klasse har stor betydning for den enkelte KS-lærer. Belastningen kan øges yderligere for KS-lærere, der underviser i 2 af KS-fagene, da de i forbindelse med den enkeltfaglige eksamen kan få den ene del af klassen op i det ene fag og resten i det andet fag.
Det er samtidig ikke ualmindeligt, at KS-lærere underviser i flere klasser, hvorved de to omgange af 2-3 dages eksamination for disse kolleger skal ganges op i forhold til antal klasser og udtræk. Og det er ikke nok med det, for samtidig er der brug for KS-lærere som censorer – såvel til de interne og som til de eksterne prøver.

Med eksamensbegivenheder ved vintereksamen på den enkelte skole i op til 12 fag er der mange lærere, der bliver berørt, og andre undervisningsaktiviteter, der i første omgang bliver aflyst – men som følgelig senere skal indhentes. Dermed bliver de lokale skemalæggere noget udfordrede, og hele scenariet bliver yderligere forværret, hvis de får den ”kætterske” tanke, at indlægge en mini-læseferie på et par dage for eleverne.

Det er værd at bemærke, at de fleste skoler med 2-årigt HF samtidig udbyder en eller flere af de andre gymnasiale uddannelser, så eksamensbelastede lærere skal samtidig undervise deres andre klasser, hvor undervisningen fortsætter ufortrødent – eller på grund af lærerens eksamenspligter drypvis.

GL skal fortsat følge op på og følgelig konstruktivt påpege problemer ved det nye 2-årige HF.

Peter Hall
Hovedbestyrelsesmedlem for Liste 3