Fagtillæg – hvor står LISTE 3?

Fagtillæg eller rettere “de centrale tillæg” er blevet diskuteret i flere omgange op til valget af GL’s nye hovedbestyrelse.
De centrale tillæg gives til en række naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Der er reelt tale om tillæg, som øger timelønnen. Der er altså IKKE tale om betaling for udførelsen af et ekstra stykke arbejde, som mange måske tror. Fagtillæggene henfører til overenskomstforhandlingen i 2011, hvor de såkaldte apparatopstillingstimer blev konverteret til penge, som tildeles for varetagelsen af bestemte fag på bestemte niveauer.

Gennem flere besøg på lærerværelser og af flere debatter på vores repræsentantskabsmøder, er det vores opfattelse, at fagtillæggene mange steder opleves som uretfærdige og som noget, der splitter lærerværelserne. Der er historiske årsager til disse tillæg, men en diskussion af, om de er fair eller ikke fair, fører dog sjældent noget godt med sig på den enkelte skole. Det skal vi ikke byde den lokale TR.

Der er historiske årsager til disse tillæg, men en diskussion af, om de er fair eller ikke fair, fører dog sjældent noget godt med sig på den enkelte skole. Det skal vi ikke byde den lokale TR.

Fagtillæggene er imidlertid et problem overordnet set for GL, fordi vi gang på gang i forbindelse med overenskomstforhandlingerne bliver mødt med et krav om, at de skal laves om… OK13, OK15, OK18. I 2013 var fagtillæggene ikke det væsentligste (det ved alle), i 2015 var vi meget pressede, men den gik, og i 2018 var fagtillæggene reelt forsvundet, hvis vi ikke havde været så “heldige”, at vi var havnet i Forligsen, og forhandlingerne på GL’s eget bord stoppede.
Hvad så med 2021? Kan vi som flodhesten Dolph holde os for ørerne og sige “lalalalalalala” og håbe, at debatten går væk. Den strategi ønsker vi ikke en gang til. Vi må i GL drøfte sagen!

Kan vi som flodhesten Dolph holde os for ørerne og sige “lalalalalalala” og håbe, at debatten går væk

Måske beslutter vi, at vi intet gør og kæmper til sidste blodsdråbe for at beholde tillæggene i sin nuværende form (med de risici og omkostninger det indebærer i selve overenskomstforhandlingen). Måske beslutter vi en eller anden form for forslag til omlægning af tillæggene.
Sandie Langer og Asger Boe Wille fra Liste 2 slår altså åbne døre ind, når de i et nyligt indlæg på Gymnasieskolen.dk siger, at de: “ikke ønsker at bidrage til at udhule GL-lønnen og ende i en situation, som vi så med fx aldersreduktionen, som i dag er forsvundet for mange, uden at midlerne er kommet tilbage i form at andre tillæg.” Det er der os bekendt INGEN, der ønsker – og i hvert fald ingen på LISTE 3.

Vi vil foreslå, at en kommende debat om fagtillæg bliver formet med udgangspunkt i følgende principper:
1) Der skal være en kompensation krone for krone i vores overenskomst
2) GL skal drøfte forskellige scenarier, som fremover ikke giver så store konflikter på lærerværelserne, men samtidig sikrer, at INGEN FORHANDLES NED I LØN. Dette indebærer, at vi skal holde dem, der pt. har fagtillæg skadesfri/fuldt kompenserede. Det kunne måske være en mulighed at konvertere fagtillæg til et personligt tillæg baseret på gennemsnitsværdien af fagtillæg gennem fx de seneste tre år.
3) Vi vil som udgangspunkt arbejde for fagtillæg til alle fag og niveauer (inklusiv erhvervsgymnasierne), og dermed prioriteres undervisningen også lønmæssigt.

Uanset hvilken løsning der arbejdes på, så mener LISTE 3, at en fagforening IKKE må forhandle sine medlemmer ned i løn. Og dermed punktum!