GL en vigtig del af fagbevægelsen

Det er et klart billede, der nu tegner sig efter overenskomstforhandlingerne i foråret. Det er et billede af en fagbevægelse, der fandt sammen, og stod sammen i forløbet. Vi oplevede som GL’ere at blive en del af noget større, en bevægelse, en fagbevægelse.

Det er et billede af en fagbevægelse, der fandt sammen, og stod sammen i forløbet. Vi oplevede som GL’ere at blive en del af noget større, en bevægelse, en fagbevægelse.

Mobiliseringen startede ud med et stort møde for alle tillidsrepræsentanter i Fredericia, her blev lagt et godt fundament for den følgende tids aktiviteter.
Her i hovedstaden oplevede jeg som tillidsrepræsentant at være en del af et netværk, som samlede de offentligt ansatte, og det var en god fornemmelse ikke at være alene. Vi fik her sat ansigter på dem fra de andre forbund, som vi kom til at stå sammen med under parolen ”Nok er Nok”. I denne parole er der en klar følelse, som rækker længere end blot OK 18, det er en parole, der adresserer et nødvendigt opgør med måden, som man forvalter den offentlige sektor, herunder de massive besparelser vi oplever.
Vi skal i GL arbejde aktivt sammen med den øvrige fagbevægelse om at sikre en god offentlig sektor, der har de bedste tilbud til borgerne med ordentlige rammer og arbejdsforhold for de offentligt ansatte.
I de kommende måneder bliver det spændende at følge kommissionsarbejdet på folkeskoleområdet, der skal bane vejen for en overenskomst som afløsning af lov 409. Vi skal støtte lærerne i deres legitime ønske om en overenskomst, der sikrer dem indsigt i planlægning og tid til forberedelse. På gymnasieområdet genkender vi problemer med manglende åbenhed og den nødvendige tid til forberedelse af undervisningen. Vi må derfor sørge for at vi går styrket ind til OK21-forhandlingerne ved at stå sammen i fagbevægelsen, som vi gjorde her ved OK18.

På gymnasieområdet genkender vi problemer med manglende åbenhed og den nødvendige tid til forberedelse af undervisningen. Vi må derfor sørge for at vi går styrket ind til OK21-forhandlingerne ved at stå sammen i fagbevægelsen, som vi gjorde her ved OK18.

De forhåbentlig positive resultater fra kommissionsarbejdet på folkeskoleområdet kan måske også bruges til at løse de problemer vi oplever på gymnasierne. OK18 løste ikke problemerne på vores område, det er fortsat ikke acceptabelt at vi ser gymnasier, hvor underviserne ikke har indsigt i planlægningsgrundlag, og udsættes for voldsomme skævbelastninger i deres arbejdstid. Hertil kommer at underviserne presses voldsomt af, at der bliver færre og færre ressourcer til den nødvendige forberedelse af undervisningen, det slider! Derfor er det vigtigt, at vi står sammen.

LISTE 3 og jeg (hvis jeg bliver valgt) vil derfor i den kommende hovedbestyrelse arbejde for at GL har den rette struktur til at kunne spille en vigtig aktiv rolle i fagbevægelsen, ikke kun ved de store borde, men også ude lokalt, hvor vi skal støtte vores underviserkolleger i at få en overenskomst. Vi skal stå sammen om at få stoppet besparelserne i Kommuner, regioner og staten.
GL har forudsætningerne for at være brobyggere i fagbevægelsen, vi er de sjove akademikere med gode ideer, og som undervisere er vi gode til at planlægge og føre ideerne ud livet, så derfor er det naturligt at se os som en aktiv del af fagbevægelsen.

Eik Andreasen, lektor, Christianshavns Gymnasium.
Liste 3