Jakob Markvard Knudsen

Jeg stiller op til  GL’s hovedbestyrelse for LISTE 3, da resultater opnås gennem fællesskaber, saglighed og insisteren på forhandling.

Siden jeg startede i sektoren i 2012, har jeg oplevet, hvad besparelserne har gjort ved arbejdspresset og kvaliteten. Derfor skal besparelserne stoppes nu.

Mine fokuspunkter er:

  • Væk med besparelser
  • Fokus på merkantile fag
  • Ordentlige forhold for nyuddannede

Jeg vil arbejde for at lærere på HHX og HTX får den løn, som de har fortjent. En undersøgelse fra GL i 2016 viste, at lærere på erhvervsgymnasier i gennemsnit fik 2.000 kroner mindre om måneden i lokalløn end lærere på STX.

Unge lærere skal beskyttes og besparelserne fjernes

Jeg husker stadig, hvor hårdt det var at starte som gymnasielærer. Med besparelserne de seneste år, er starten kun blevet hårdere. Det er blevet sværere at få job, men som ny skal man også løbe hurtigere. Dette giver usikkerhed i ansættelsen og større risiko for stress. Dette er bare én grund til, at vi skal have fjernet 2%-besparelsen nu. Vi skylder nye lærere ordentlige forhold, så man har tid til at få en god start som underviser. Derfor ønsker jeg et maks-timetal for nye lærere samt bedre mulighed for fastansættelse og pædagogikum allerede første år.

Besparelserne rammer også de erfarne. Dette giver dårligere undervisning, mindre tid til at rette og mere fokus på curriculum-undervisning. Herfra bliver det et nej tak til samlebånds-undervisning. Det forringer vores uddannelsessystem.

Fokus på det merkantile

I den nuværende hovedbestyrelse sidder ingen kandidater med økonomisk baggrund. Mangfoldighed er vigtig, så fokus ikke bliver for ensporet. Derfor vil jeg opfordre til, at stemme på mig.

Hvis du er enig, så stem personligt på mig.