Tatiana Steen Trads

Jeg er på valg til GL’s hovedbestyrelse for GymnasieLærerne liste 3, da jeg mener, at der skal kæmpes for velfungerende uddannelsespolitik set fra både et fagligt og arbejdsmiljømæssigt perspektiv. Jeg underviser ved VUC&HF Nordjylland – Himmerland afdelingen, og derfor håber jeg at kunne sætte større fokus på de særlige udfordringer VUC’erne står overfor.   

 

Nedskæringer skal stoppes

En vigtig forudsætning for en velfungerende uddannelsespolitik er, at de store besparelser på området i form af omprioriteringsbidraget stoppes – NU.

Det handler om at kunne bibeholde den høje kvalitet i uddannelse, kvalitet koster penge, men det handler dybest set om at investere i den nuværende samt kommende generation.

  Som underviser ved VUC&HF Nordjylland, Himmerland på 6.år, har jeg oplevet vigtigheden af, at der fortsat findes uddannelsestilbud lokalt, så både de unge og de voksne kan opnå uddannelsesmæssige kompetencer lige meget, hvor de bor i landet. Men besparelserne besværliggør dette.   

Fokus på et fortsat lokalt uddannelsestilbud, herunder et tilbud til de voksne, er blevet endnu vigtigere efter implementeringen af den nye FGU, hvor presset på de lokale VUC afdelinger vil blive større.   

 

Et godt arbejdsmiljø

Derudover er jeg optaget af, hvordan der ude på skolerne bliver skabt et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og dialog med blandt andet ledelsen skal være i fokus. Der skal være dialog om personalets arbejdsopgaver, der forventes at blive udført i det kommende skoleår. Dialogen skal være præget af gennemsigtighed og åbenhed, hvor der er en respekt for den enkeltes situation. Det er blevet endnu vigtigere med denne dialog, så kurven med undervisere, der bliver syge pga. det øget arbejdspres, eller som bliver ramt af stress, kan nedbringes.