Valgresultat HB-valg 2015

Liste 3 gik ved dette valg frem med 211 stemmer, men desværre ikke nok til at udløse et mandat mere, dertil manglede vi kun 27 stemmer! Liste 3 fastholder altså sine fire mandater, som går til:

Jeppe Kragelund (genvalgt)

Alex Young Pedersen (genvalgt)

Peter Hall (ny)

Anders Bærholm Frikke (ny)

Indledende konstituering

Det er afgørende, at GL står samlet i denne tid. Det står over liste-politiske forskelle. Liste 3 ønsker at tage medansvar for, at få GL til at stå mere samlet. Det gik vi til valg på, og det løfte dannede baggrund for vores tilgang til forhandlingerne om den kommende konstituering. Liste 1 og Liste 2 havde den gældende konstitueringsaftale fra 2013 som udgangspunkt, og kunne derfor bringe Liste 3 i mindretal. Vores fokus var at undgå en gentagelse af en sådan situation. Forhandlingsleder formand Annette Nordstrøm Hansen havde samme prioritering og ønsker om et mere samlet GL, og dermed var det mulig at indgå i en bred konstitueringsaftale med alle tre lister med følgende resultat:

 

Formand: Annette Nordstrøm Hansen

Næstformænd: Jeppe Kragelund  og Sigrid Jørgensen

Formand for uddannelsesudvalget: Alex Young Pedersen

Formand for overenskomstudvalget: Ronald Karlsen

Formand for arbejdspladsudvalget: Kåre Blinkenberg

 

Annette Nordstrøm Hansen repræsenterer GL i Akademikernes forhandlingsudvalg, Sigrid Jørgensen i Akademikernes bestyrelse, og Søren Kogsbøll i Pensionskassens bestyrelse.

Den endelige konstituering finder sted onsdag den 11. november, hvor den endelig fordelingen af alle udvalgsposter og GL’s repræsentationer sker.

 

Perspektiver

Det har været vigtigt for Liste 3, at øge indflydelsen i næstformandsposten og skabe en bredere topledelse i GL. Med den nye justeringen af formandsskabet rykker Jeppe Kragelund tættere ind i maskinrummet. En god platform for det videre arbejde.

Ligeledes har det været af stor betydning, at Liste 3 ved Alex Young Pedersen har fået formandsposten på uddannelsesområdet. Det bliver et område med stort politisk fokus med udsigten til uddannelsesreformer (serviceeftersyn/gymnasiereform).

 

På vegne af liste 3

Alex Young Pedersen og Jeppe Kragelund