Fokus på positiv lønudvikling

Det akademiske lønniveau skal forsvares, hvilket sker gennem et stærkt forhandlingsfællesskab med de øvrige akademikere.

LISTE 3 prioriterer centralt forhandlede lønstigninger. Alle skal opleve en positiv lønudvikling og ikke intern lønkonkurrence.

Pt. udmøntes lokalløn ikke efter hensigten. Særligt slemt ser det ud på HHX/ HTX. Det SKAL vi have gjort noget ved sammen med lederforeningerne.

LISTE 3 står fortsat fast på, at den akademiske løn bedst sikres gennem et forhandlingsfællesskab med andre akademikere, samt at den størst mulige del af vores løn skal udmøntes centralt.