Fokus på uddannelse og fag

Gymnasieskolernes fornemste opgave er at sikre elevernes almendannelse, således at vi skaber en syntese mellem elevernes overordnede faglige og menneskelige udvikling og de konkrete færdigheder og kompetencer, de skal mestre for at begå sig på de videregående uddannelser, på arbejdsmarkedet og i livet generelt.

Når nedskæringerne rammer skolerne, er det som regel forberedelsen og fordybelsen, der må holde for. Løsningen bliver ofte ”konceptundervisning”. Det skal stoppes.

Vi køber ikke den neoliberale konkurrencetænkning på skoleområdet:  Nedskæringer ”moderniserer” og ”skærper” IKKE uddannelserne. Forenklet ”målstyring” giver IKKE resultater.

Liste 3 kæmper for lærernes professionelle autonomi, som skal beriges i faglige fællesskaber. Gymnasieskolen er en succes – det skyldes lærernes høje faglighed og smittende faglige begejstring – længere er den ikke.