Af Finn Hartvig Nielsen

NEJ tak til meningsløse tilstedeværelse

Tilstedeværelse for tilstedeværelsen skyld skal bekæmpes med alle midler. Gymnasiernes ledelse har en forpligtigelse til at skabe optimale arbejdsbetingelser for deres ansatte og her er det ufleksible i fuld eller delvis tilstedeværelse en stor hindring. Som ofte er ledelsens begrundelse for tilstedeværelse vage eller fraværende og det kan frygtes, at det bunder i en grundlæggende mistillid til lærerne.