Af Jakob Markvard Knudsen, Frederiksborg Gymnasium og HF

Jeg stiller op til hovedbestyrelsesvalget i GL for LISTE 3. Jeg går ikke på valg på at opdyrke en konfliktsøgende kultur, men ønsker en konsensussøgende politisk linje og et samarbejde med dem, der ønsker at skabe resultater, som jeg.

Et eksempel på et vigtigt fokuspunkt, hvor vi skal skabe et langt bedre samarbejde med skolernes ledelse er den skæve arbejdsbelastning for nyansatte. Gymnasieskolen havde den 24/9 2018 en artikel om nogle af de udfordringer ikke-fastansatte kollegaer står over for. Ikke-fastansatte ønsker at gøre jobbet så godt som overhovedet muligt, så de kan opnå deres drøm nemlig at få en fastansættelse. En logisk konsekvens heraf er, at de ofte ikke altid går til ledelsen, når de bliver meget presset på jobbet. Læg dertil, at vi allerede en branche, som har store udfordringer med stress. Se eksempelvis undersøgelserne fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dette viser tydeligt, at vi skal værne om hinanden og ikke mindst om de nye medarbejdere.

Når jeg ser på tilfældigt-udvalgte skolers lærere i NV eller AP, er det ikke ualmindeligt, at de har mere end 14 moduler pr. uge i store dele af grundforløbet. Et typisk modul er ca. 95 minutter. Hvis vi for nemhedens skyld kort regner dette om til akkorden inden OK13, giver det 4,22 *14 moduler = 59,08 timer pr. uge inklusiv forberedelse. Her må man håbe, at underviseren ikke også har skriftligt arbejde eller møder – med andre ord er der ikke meget tid til grundig og ordentlig forberedelse. Dette kan vi erfarne til nøds overleve, da vi ofte kan hive en del ting op af skuffen i de hektiske perioder, men denne mulighed har nyansatte ikke. Ovenstående eksempler har taget udgangspunkt i skoler med flere lærere i fagene. Hvordan det kan se ud, hvis man fx kun er én latinlærer, tør jeg slet ikke tænke på.

Vi skal denne skæve arbejdsbelastning til livs, og derfor vil jeg (sammen med Liste 3) arbejde for, at vi får et loft over undervisningslektioner, hvis man er nyuddannet eller i pædagogikum.

Vi skal denne skæve arbejdsbelastning til livs, og derfor vil jeg (sammen med Liste 3) arbejde for, at vi får et loft over undervisningslektioner, hvis man er nyuddannet eller i pædagogikum. Et konkret forslag kunne være, at nyansatte ikke må have mere end 12 moduler (af 95 minutter) på en uge og 42 moduler fordelt over 4 uger.

Næste skridt må være, at dette også gælder for fastansatte med pædagogikum. Her kunne et fornuftigt, loft eksempelvis være, at man skal tilbydes en samtale med ledelsen, hvis man har over 46 moduler på 4 uger. Derved kan vi forhåbentligt mindske risikoen for, at nyansatte og erfarne kollegaer går ned med stress, og vi sikrer, at tillidsmanden lettere kan støtte i spidsbelastningsperioder. Dette er et seriøst, konkret og ambitiøst mål. Jeg tror dog på, at det kan lykkes, hvis vi tør samarbejde – ledelserne på skolerne ønsker heller ikke, at medarbejderne rammes af stress.

Det er på kort sigt formentlig ikke muligt at sikre et undervisningstimeloft fra centralt hold, da det er overenskomststof, men man kan arbejde med problemstillingen lokalt. GL’s stærke tillidsrepræsentanter bør sikres en ret til at kontrollere og om nødvendigt nedlægge veto mod nyansattes opgaveporteføljer, som vil forårsage en meget skæv arbejdsbelastning – gennemsigtighed i planlægningsarbejdet er helt centralt (og rimeligt) i denne sammenhæng. Desuden vil det i denne proces også være afgørende, at GL indleder et samarbejde med lederforeningerne. Vi skal tydeligt vise dem, at undervisningen bliver bedre, hvis arbejdet planlægges ordentligt, så den enkelte lærer kan nå at forberede og fordybe sig. Kvalitet i undervisningen er i den grad også et ledelsesansvar! Hvis du er enig, kan jeg kun opfordre til, at du stemmer på mig til hovedbestyrelsesvalget.