Af Alex Young Pedersen

Da først professionshøjskolerne og dernæst erhvervsakademierne indgik aftale med modstyrelsen var banen kridtet op til en forhandlingsløsning på store dele af uddannelsesområdet under OK13. GL ville blive præsenteret for en lignende model med aftalemulighed men uden aftaleret på arbejdstid. Det var baggrunden for ekstraordinært indkaldte møder for tillidsrepræsentanter på henholdsvis Gefion Gymnasium i København og på Marselisborg Gymnasium i Aarhus.

Her præsenterede hovedbestyrelsen modellen og specielt tidsregistrering som værn mod det grænseløse arbejde blev diskuteret. Det generelle indtryk var at slaget var tabt og det nu handlede om at få den bedst mulige løsning – en “professionshøjskolemodel plus”. Umiddelbart efter blev den en realitet da afgående formand Gorm Leschly indgik aftale med såvel tidsregistrering og centrale lønstigninger. Man kan mene hvad man vil om aftalen, men det var givet omstændighederne det bedst mulige resultat. Ingen kan mene i ramme alvor at tabet af aftaleretten kunne være undgået overfor en stålsat arbejds- og lovgiver, som var villig til at gå hele vejen, som tilfældet var overfor folkeskolelærerne. De tabte såvel aftaleret på arbejdstid og aldersreduktion uden kompensation. GL har ikke vundet noget ved intern splittelse over det tabet i OK13.

Det er vigtig at GL nu hurtigt sadler om til ændrede vilkår til gavn for medlemmerne der til daglig kæmper med samtaler med ledelsen der ikke fungerer, usikkerhed om tidsregistreringen og merarbejde samt mængder af opgaver der ikke gives tilstrækkeligt tid til og derfor giver anledning til stress. Det er på høje tid at vi trods ændrede vilkår ser fremad og arbejder intensivt for at vores job også i fremtiden er attraktivt. Vi skal finde og udvikle de nye redskaber til den faglige kamp for ordentlige vilkår, det være sig i tidsregistreringen, skærpelse af dialogen, indflydelse gennem samarbejdsudvalg, vores pædagogiske praksis forankret i love og bekendtgørelser, styrket samarbejde og vidensdeling på tværs af skoleformer, et GL som formår at forankre forandringen til medlemmernes bedste etc. Der er meget at tage fat på. Samtidig skal vi bevare vores faglige stolthed og professionalisme og huske hinanden på at den væsentligste faktor for gode gymnasieuddannelser er, og altid vil være, gode og glade gymnasielærere!

Lyder det fornuftigt? Så stem på en kandidat fra LISTE 3. Godt valg.