Jeppe Kragelund

Af Jeppe Kragelund

 

Det skal altid tilstræbes at bruge de økonomiske ressource på en måde, så de enkelte institutioner samlet set løser deres kerneydelsen bedst muligt – heri kan igen vel være uenige. Hvordan dette mål så opfyldes kan afstedkomme lange diskussioner – og de værdsættes, for det er på den måde, at vores skoler kan udvikles!FB_poset19

Fra politiske side har man sendt et stærkt signal ved at inddele taksameteret i flere dele fx en del til bygninger, en del til administration og en del til undervisning. Skolerne modtager pengene som et bloktilskud, og dermed er de ikke bundet op på at bruge fx “undervisningstaksameteret” til undervisning.

DERFOR er det for mig interessant at se på, hvordan de forskellige institutioner anvender den del af taksameter, som politisk er afsat til undervisning, OG er det bekymrende, at der kun udmøntes 95,5% af midlerne – det tal burde vel ligge på mindst 100%!

Tal for 2013 er således:
Htx: 94,8%
Hhx: 95,8 %
Stx/hf 96,5 %
I alt: 95.5%

Bag tallene gemmer sig store spredninger! Fx er der skoler, som KUN udmønter omkring 80%.

Så tager vi et kig på tallene, så kan jeg konstatere, at skolerne ikke prioriterer kerneydelsen undervisning i så høj grad, som der lægges op til i taksametersatserne.