Rasmus Snitkjær Nielsen

Fundamentet for at stille op til hovedbestyrelsen for LISTE 3 er mit TR-arbejde. Jeg har gennem mit virke i GL’s Fyn-netværk (som TR og i Netværksbestyrelsen) oplevet, hvordan samarbejde giver resultater.

Her kender vi både til værdien af tidsregistrering som værktøj, men også til dets mangler, og på mange fynske gymnasier står det helt klart, hvad en god arbejdstidsaftale er værd!

Med OK18 har vi et stærkt udgangspunkt for en udbygning af kampen for et godt arbejdsmiljø for landets gymnasielærere.

Vejen til indflydelse

Jeg vil styrke gymnasielærernes indflydelse gennem dialog og samarbejde – lokalt og centralt. Jeg mener, at GL, lederforeninger og ikke mindst ministerium burde have samme mål: Kvalitet i uddannelserne. De massive nedskæringer på uddannelsesområdet er imidlertid ødelæggende for undervisningen og vil koste vores land dyrt på langt sigt. Uddannelse betaler sig! Lad os gøre denne pointe lysende klart for vores politikere.

Mine overordnede politiske fokuspunkter:

  • Bevare og udbygge mulighederne for at indgå lokale arbejdstidsaftaler
  • Bevare aftaleret på løn
  • Skabe tillid og tryghed omkring aflønning fx i forbindelse med håndtering af merarbejde og samtaler om opgaveporteføljer
  • Kortlægge skolernes professionelle kapital som grundlag for en kvalificeret debat om, hvordan kvalitet bedst opnås, samt hvordan ressourcer skal prioriteres
  • Kræve at undervisningsmidler går ubeskåret til undervisning

En stærkere lokal struktur

Strukturerne på gymnasieområdet er under forandring. Skolerne udvikler sig forskelligt afhængigt af beliggenhed, elevoptag og svækkelsen af de fælles forhandlede aftaler. Vores fagforening skal følge med. De lokale TR-netværk er rygraden i GL’s organisation, og her skal vi lægge endnu flere kræfter for at vinde de lokale kampe.