Frederik Bo Lind

Jeg er kandidat for LISTE 3, fordi den pragmatiske og konsensussøgende linje skaber de bedste resultater for GL i det politiske landskab, som vi navigerer i.
Efter at have arbejdet på erhvervsgymnasier i Horsens, Grenå, Aarhus og nu Sønderborg har jeg et godt billede af de udfordringer, som især lærerne på erhvervsgymnasierne står overfor. Jeg har undervist på mange skoleformer HHX, HTX, EUX og IB.

Mine mærkesager

  • En retfærdig udmøntning af lokalløn til erhvervsgymnasielærere og unge nyuddannede!
  • Ytringsfrihed for erhvervsgymnasielærere – lige vilkår!
  • Det gode arbejdsmiljø – i et stærkt og samlet lærerkollegium

Retfærdig udmøntning af lokalløn

Der er et stort efterslæb på lokallønnen på erhvervsgymnasierne, og især unge lærere rammes på livslønnen i dag. Vi skal styrke tillidsrepræsentanternes gode arbejde, men på det erhvervsgymnasiale område sidder de ofte over for et stort ledelseslag i en stor organisation, hvor mange kæmper om pengene. Vi skal derfor også arbejde for, at gymnasietaxameterpenge bruges til gymnasielærerlønninger.

Ytringsfrihed

Det er helt hen i vejret, at forvaltningsloven, og dermed ytringsfriheden, ikke gælder for erhvervsgymnasier. I disse spare- og fusionstider, er det vigtigere end nogensinde, at den menige medarbejder kan råbe op om uhensigtsmæssig brug af offentlige midler, “farlig ledelse” osv. uden at frygte for sit job.

Fokus på arbejdsmiljøet og rammerne for det gode samarbejde
I disse år strammes skruen med nedskæringer og faldende elevtal, og derfor blusser nye konflikter op på lærerværelserne og imellem de selvejende gymnasier. Vi skal arbejde særligt med at sikre ordentligt samarbejde og arbejdsmiljø. Vi skal arbejde med at indføre bedre sikring af fastansættelse på hhtx og en ændring af taxameterstrukturen.