Burkhard Sievers af Burkhard Sievers

Replik til Niels Christian Saur

Kære Niels Christian!
Tak for sidst – jeg husker stadigvæk vores fælles optræden i Bochum ved en fagforeningskongres i 2012 om inklusion.
Du har skrevet en lille kommentar på vores fagforeningsside. Vi forstår godt din og DLF’s frustration. Men din bebrejdelse er ikke fair. GL har i 2013, 2015 og 2018 indgået forhandlingsfællesskab med AC, som så mange gange før. INGEN i GL, hverken i hovedbestyrelsen eller blandt medlemmerne, har ønsket OK 13. Men repræsentantskabet og hovedbestyrelsen har vurderet, at vi ikke ville kunne opnå bedre forhandlingsresultater ved at stå udenfor AC. Ca. ⅓ af vores medlemmer arbejder på erhvervsgymnasier og er på AC-overenskomsten, ikke på GL-overenskomsten. På det punkt adskiller GL sig fra DLF.
Under OK13 blev der forhandlet med en pistol for panden.
Vi blev kørt over af arbejdsgiverne og reelt kunne vi kun tage stilling til, om vi ville tage en lønforhøjelse eller lade være – alle vores forslag til arbejdstidsmodeller blev fejet af bordet. Forhandlingsfællesskabet sikrede os en lønstigning, tidsregistrering og mulighed for at indgå lokale aftaler, men kunne ikke sikre vores aftaleret på arbejdstid, mod vores ønske. Resultatet er utilfredsstillende – det er vi alle enige om.
Den daværende regering lavede en svinestreg, da de efterfølgende fremhævede GL’s afpressede underskrift til at slå folkeskolelærerne i hovedet med. Det har vi forsøgt at tilbagevise på det kraftigste, men mediernes rolle har DLF jo også en vis erfaring med. Det er ikke let at trænge igennem.
At denne fejlagtige fremstilling af forløbet nu bliver gentaget af nuværende politikere, gør ikke udsagnet mere rigtigt. Vi vil gøre alt for at forklare offentligheden, at OK 13 ikke var en ligeværdig forhandling. GL har ligesom DLF ikke kunnet få modparten med på reelle forhandlinger om arbejdstid siden 2013 (og i 2013). Derfor ser vi med stor interesse og sympati på den nyeste solidaritet blandt fagforeningerne, der betinger sig reelle forhandlinger på lærerområdet. Vi har en fælles interesse.

Med venlig hilsen
Burkhard Sievers medlem af GL’s hovedbestyrelse