Burkhard Sievers

Jeg stiller op for LISTE 3, fordi jeg ikke kan lade være. I mere end 20 år har GL været en aktiv part i min 30 år lange gymnasielærerkarriere, og det er ikke slut endnu.

Jeg kommer med en bred erfaring fra forskellige skoleformer og regioner, men alle steder har jeg været aktiv i GL som tillidsrepræsentant og med forskellige tillidsposter i GL lokalt og centralt.

Mine to forbundne mærkesager:

OK21 og lærernes arbejdstid

Som nuværende medlem af hovedbestyrelsen sidder jeg i GL’s overenskomstudvalg. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med. Ved OK21 skal GL opnå noget på arbejdstid! Vi var tæt på, men det kan ikke være rigtigt, at en fornuftig arbejdssituation for gymnasielærere er afhængig af en fornuftig leder. Det skal være en ret at kende planlægningstallene, vi har brug for et værn mod uhensigtsmæssig og uønsket skævbelastning og garantier omkring anerkendelse af merarbejde, så der kan komme mere ensartede forhold for lærerne fra skole til skole. Anarkiet skal ophøre, normaliteten tilbage til området. Faste og fornuftige akkorder må være målet, fordi det ikke er meningen i det komplekse gymnasielærerarbejde at sætte tal på 125 forskellige opgaver.

OK21 og den danske model

Et stort flertal sagde ja til OK18. Solidaritet og sammenhold gav et fornuftigt resultat på lønnen og afværgede en række perfide angreb fra modparten, som havde gjort livet på skolerne virkelig surt. Men forhandlingsmodellen trænger til et eftersyn. Som tingene står nu, favoriserer modellen arbejdsgiverne, og det store ja skal i min optik også opfattes som lettelse over, at det ikke gik værre. I Tyskland opnåede de offentligt ansatte på samme tid bedre vilkår end i DK, helt uden drama. Jeg har skrevet om emnet flere gange. Vi skal også fremover lade os inspirere af andre lande, ikke kun Norden.

Se mere på min Facebook-side.