Sanne Bjerre-Hyldgaard

Jeg melder mig som kandidat under LISTE-3-fanerne. Jeg er en meget begejstret gymnasielærer og har alle dage interesseret mig for fagforeningspolitisk arbejde. I en årrække arbejdede jeg på H.C. Ørsted Gymnasiet, TEC, både i Ballerup og Frederiksbergafdelingen, hvor jeg tog pædagogikum. Jeg arbejder nu på Aarhus Gymnasium, Aarhus TECH. Jeg insisterer på, at vejen til at skabe et godt arbejdsmiljø og ordentlige lønvilkår også for erhvervsgymnasierne er at sørge for en stærk repræsentation.

Mine mærkesager er

Fjern omprioriteringsbidraget nu!

Højest på min dagsorden står at få fjernet omprioriteringsbidraget, der er i gang med erodere vores eksistensgrundlag som gymnasielærere og ødelægge ungdomsuddannelserne.

Erhvervsskolerne i GL

Jeg vil kæmpe for lige vilkår for lærerne på tværs af de gymnasiale uddannelser. Det er vigtigt, at vi får repræsenteret erhvervsgymnasierne på en fornuftig og konstruktiv måde i GL. Jeg vil ikke diskutere for at diskutere – jeg vil den gode debat, og jeg vil have reelle aftaler i et samarbejde med resten af sektoren.

OK21

Efter OK18 skal vi se fremad mod OK21, hvor vi blandt andet skal diskutere udmøntning af lokal løn. Det sker kun i samarbejde med TR’erne og medlemmerne, og lønmæssigt er der masser at tage fat på især for erhvervsgymnasierne.

Løse og usikre ansættelser

Jeg har selv gennem flere år været vikaransat, og det er bestemt ikke let. Derfor vil jeg sætte særligt fokus på kampen for bedre vilkår for de løst ansatte.

Arbejdsglæde

Vi bør fokusere på at skabe arbejdspladser, hvor lærere har stor medbestemmelse i deres daglige arbejde, hvor der ikke er for langt til lederen, og hvor vi har mulighed for at fastholde vores arbejdsglæde.

Jeg vil sikre de erhvervsgymnasiale lærere en stærk stemme i GL!