Sanne Bjerre-Hyldgaard

​​Fag: Dansk, historie og idehistorie

Arbejdssted: Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech 

Alder: 35

Jeg underviser på Aarhus Gymnasium, Aarhus TECH. Tidligere var jeg i en årrække ansat på H.C. Ørsted Gymnasiet, TEC, både i Ballerup og Frederiksbergafdelingen, hvor jeg også tog pædagogikum. Jeg er en begejstret gymnasielærer som alle dage interesseret sig for fagforeningspolitisk arbejde. Jeg insisterer på, at vejen til at skabe et godt arbejdsmiljø og ordentlige lønvilkår for erhvervsgymnasierne er at kæmpe for en stærk repræsentation.

Erhvervsgymnasierne i GL

Det er vigtigt, at vi får repræsenteret erhvervsgymnasierne på en fornuftig og konstruktiv måde i GL. Den igangværende implementering af den nye struktur for samarbejdet mellem de lokale netværk og GL centralt ser jeg som et godt skridt i retning af et stærkere samarbejde mellem TR’erne på tværs af skoleformer til gavn for alle medlemmerne. 

Løn på HHX, HTX og EUX

Lønmæssigt er der på erhvervsgymnasierne masser at tage fat på. Problemet er grundlæggende, at lokallønnen ikke udmøntes efter intentionen i overenskomstteksten. Intentionen er at lokalløn skal udgøre 10%, mens det faktiske realiserede tal udgør cirka det halve, hvorved lønefterslæb på erhvervsgymnasierne er uundgåeligt. GL skal vedholdende gøre opmærksom på og kæmpe for udmøntning af lokalløn på alle skoler – uanset skoleform.   

Løse og usikre ansættelser

Selvom vores sektor i en årrække har været ramt af besparelser og nu efterfulgt af prognoser om elevnedgang, er det vigtigt at GL ikke glemmer de løst ansatte vikarer. Der skal være bedst mulige vilkår for de mange vikarer i sektoren, hvor skolerne bør presses til at ansætte flest mulige vikarer i faste stillinger – vi skal hyr- og fyr-kulturen til livs. Det vil skabe en tryg og givende arbejdsplads og -glæde.