VALGPROGRAM: Seriøs og pragmatisk realpolitik

En seriøs, pragmatisk og realpolitisk tilgang er den bedste vej til at skabe resultater – OK18 er beviset på dette.

Og saglighed, stærke fællesskaber samt en insisteren på forhandling er netop selve kernen i Liste 3.

Der er grund til frustration. Nedskæringer, fyringer, øget arbejdspres, ujævn arbejdsbelastning, stress…

Frustrationerne er berettigede, og de kræver handling her og nu!

Løsningen er saglige og vedvarende forhandlinger med politikere, overenskomstparter og lederforeninger. Parallelt hermed skal vi offentligt gøre opmærksom på den enorme samfundsmæssige gevinst, vores arbejde har:

Vi uddanner og danner næste generation.

Vi sikrer sammenhængskraft, social mobilitet, integration, mindre kriminalitet, bedre sundhedstilstand, landets konkurrenceevne og meget mere!

Vi har god grund til at være stolte af vores job.

Vi skal bruge værdien af vores job i det politiske arbejde. Saglig, positiv lobbyisme er fremgangsmåden for en fagforening anno 2018.

Mærkesager – kort:

  • Nedskæringer skal stoppes NU
  • OK18-sammenholdet i fagbevægelsen skal udbygges
  • OK21 skal sikre åbenhed om planlægningstal, fjernelse af uønsket ujævn arbejdsbelastning og honorering af merarbejde
  • GL skal organiseres stærkere lokalt

På LISTE 3 står vi for en forhandlingsstrategi, som bygger på fællesskaber, samarbejde i fagbevægelsen, saglig dialog og insisteren på reelle forhandlinger. OK18 er beviset på, at vores strategi giver resultater.

og så den lange version:

Frem mod OK21

Ved OK18-forhandlingen bed vi os fast. De klare målsætninger, det stærke fællesskab og insisteren på forhandlinger gav pote.

Fællesskabet sikrede betalt frokostpause, afvisning af et mere individuelt lønsystem og centrale lønstigninger samt en stor folkelig opbakning.

MEN OK18 løste ingen af de konkrete arbejdstidsproblemer, som mange oplever:

  • Manglende anerkendelse af merarbejde
  • Manglende åbenhed ift. planlægningstal
  • Skæv arbejdsbelastning

Ved OK21 SKAL der findes løsninger på disse problemer. GL skal prioritere få centrale krav, som vi kan skabe opbakning til i vores forhandlingsfællesskab. LISTE 3 arbejder for en stærkere harmonisering af overenskomstkrav i AC, for kun på den måde kan vi sikre flere håndgribelige arbejdstidsrettigheder.

LISTE 3 dyrker sammenholdet og samarbejdet i fagbevægelsen.

Løn

Det akademiske lønniveau skal forsvares, hvilket sker gennem et stærkt forhandlingsfællesskab med de øvrige akademikere.

LISTE 3 prioriterer centralt forhandlede lønstigninger. Alle skal opleve en positiv lønudvikling og ikke intern lønkonkurrence.

Pt. udmøntes lokalløn ikke efter hensigten. Særligt slemt ser det ud på HHX/ HTX. Det SKAL vi have gjort noget ved sammen med lederforeningerne.

LISTE 3 står fortsat fast på, at den akademiske løn bedst sikres gennem et forhandlingsfællesskab med andre akademikere, samt at den størst mulige del af vores løn skal udmøntes centralt.

Uddannelse og fag

Gymnasieskolernes fornemste opgave er at sikre elevernes almendannelse, således at vi skaber en syntese mellem elevernes overordnede faglige og menneskelige udvikling og de konkrete færdigheder og kompetencer, de skal mestre for at begå sig på de videregående uddannelser, på arbejdsmarkedet og i livet generelt.

Når nedskæringerne rammer skolerne, er det som regel forberedelsen og fordybelsen, der må holde for. Løsningen bliver ofte ”konceptundervisning”. Det skal stoppes.

Vi køber ikke den neoliberale konkurrencetænkning på skoleområdet:  Nedskæringer ”moderniserer” og ”skærper” IKKE uddannelserne. Forenklet ”målstyring” giver IKKE resultater.

Liste 3 kæmper for lærernes professionelle autonomi, som skal beriges i faglige fællesskaber. Gymnasieskolen er en succes – det skyldes lærernes høje faglighed og smittende faglige begejstring – længere er den ikke.

Arbejdsvilkår

Arbejdsmiljø kræver et særligt fokus i en tid med nye reformer og nedskæringer.

LISTE 3 arbejder for:

  • at skoler med stressramte SKAL indgå i et samarbejde med ministerium og GL
  • prioritering af tid til forberedelse
  • samarbejdsudvalget afkræves konkrete skriftlige handlingsplaner

Nyansatte og pædagogikumkandidater

Alle har krav på en god start.

Vi vil arbejde for forbedringer sammen med lederforeninger og ministeriet. LISTE 3 vil have et loft over undervisningslektioner, så alle har en fair chance for at få forberedt sig ordentligt og nye lærere får opbygget en solid erfaring.

GL skal tættere på

Med udgangspunkt i en ubetinget støtte til vores tillidsrepræsentanter, som er rygraden i vores organisation, skal vi allesammen have som mål at sikre:

1) gode arbejdsvilkår og løn

2) tid til undervisning af højeste kvalitet

Vi skal i “GL-centralt” mere ud på skolerne og møde dig og dine kolleger for at sikre gode vilkår. Ingen må stå alene.

 

Liste 3 er garant for et mere samlet og samarbejdende GL. Vi arbejder for, at alle uanset skoleform har ens (gode) vilkår.

Vi opstiller Anders Bærholm Frikke som formandskandidat

STEM PÅ LISTE 3